tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla energetyki

Czy wiesz co zawiera tarcza antykryzysowa? Słaba kondycja gospodarcza sięgnie wielu gałęzi gospodarki, których funkcjonowanie zostało tymczasowo sparaliżowane. Nowelizacja tarczy antykryzowej ma pomóc firmom uporać się z zastojem w tym szczególnie trudnym okresie. W drugiej wersji rządowego projektu pojawił zapis odnoszący się do branży odnawialnych źródeł energii. Co to dokładnie oznacza dla przedsiębiorców i pracowników?

Negatywna sytuacja w gospodarce odbiła się na spadkach w zużyciu energii elektrycznej. Wzrosła cena paneli fotowoltaicznych, ponieważ stały się towarem deficytowym na rynku Europejskim. Rynek azjatycki zaprzestał eksportowania komponentów do innych kontynentów, przez co zahamował rozwój wielu sektorów przemysłu. Tarcza antykryzysowa ma załagodzić te i wiele innych strat, wychodząc naprzeciw potrzebom energetyki.

Ustawa o OZE

Zmianie ma ulec ustawa o OZE, w myśl której wydłużone zostaną terminy przyłączeń instalacji OZE. Jak stwierdzono jest to niezbędny krok do dalszej realizacji istniejących inwestycji. Chodzi głównie o aukcje, które wygrały w roku 2018 i 2019. Ta zmiana wiąże się z decyzją o możliwości wydłużenia terminu sprzedaży, która podjęto już wcześniej.

Proces ma wyglądać następująco – wytwórca składa wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego, a ten ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Czas dostarczania energii do sieci nie może przypaść na okres późniejszy niż 30 czerwca 2022 r. To istotna zmiana dla wytwórców odnawialnych źródeł energii, ponieważ ich sytuacja jest aktualnie skomplikowana.

W propozycjach pojawiły się także inne zmiany w aukcjach. Odtąd nie trzeba będzie prowadzić aukcji za pomocą internetowej platformy aukcyjnej, zniesiono konieczność sygnowania dokumentów podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie będzie stosowana także ustawa 7, a więc ustawa o zmianie oferty na godzinę przed zamknięciem aukcji. Z czym jeszcze wiąże się nowelizacja?

Tarcza antykryzysowa – plusy zmian

W okresie panowania wirusa wiele czynności zostaje przeniesiona do przestrzeni internetowej, dlatego takie działania wprowadzono również w branży energetycznej. Przedsiębiorstwa mogą odtąd składać wnioski i sprawozdania drogą elektroniczną. Dotyczy to usług związanych z energetyką, takich jak magazynowanie, przeładunek oraz wysyłka i dystrybucja paliw. Dotyczy to także kwartalnych raportów zużycia biopaliw. Nowelizacja obowiązuje do okresu 14 dni od odwołania pandemii w kraju.

Wszyscy ubiegający się o koncesję mogą wziąć oddech, ponieważ czas na złożenie wniosku przedłużono z 30 do 60 dni. Wydłużeniu ulegnie także ważność decyzji URE, traktująca o wyznaczeniu operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu skraplania gazu ziemnego. Jeśli chodzi o gaz ziemny, tu również termin dostosowano do potrzeb obecnej sytuacji, więc kwartalne raporty gazu ziemnego przeniesiono do drugiego kwartału tego roku. Na tym zmiany się nie kończą.

Nacisk na pracę zdalną

Komisje powołane przez Urząd Regulacji Energetyki mają przedłużoną ważność, podobnie jak świadectwa potwierdzające kwalifikacje. Dotyczy to także branży wiatrowej, która z ramienia Global Wind Organisation przedłużyła ważność certyfikatów dla techników turbin wiatrowych.

Testowanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji siedzi i urządzeń instalacji ma się odbywać zdalnie. W ramach ciągłości przeprowadzanych kursów, ośrodki szkoleniowe w branży wiatrowej planują wkrótce rozpocząć szkolenia przez internet. Dowiedz się więcej na temat e-learningu w branży OZE.

Co oznacza tarcza antykryzysowa w energetyce?

Reasumując, zmiany pomogą przetrwać jednostkom OZE i dostawcom tradycyjnych źródeł energii. Zmiany stanowią ułatwienie i zapobieganie poszerzenia epidemii, dlatego nowe przepisy sprzyjają cyfryzacji. To ważny prognostyk, więc skorzystać z przywilejów. Nie zmienia to faktu, że tarcza antykryzysowa to kropla w morzu potrzeb polskich przedsiębiorstw.