GWO Basic Safety Training

Postaw na GWO Basic Safety Training. Szkolenie akredytowane przez Global Wind Organisation ma na celu zapewnienie pracownikom podstawowych umiejętności w zakresie pracy w przemyśle wiatrowym oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Stanowi ono warunek konieczny do wykonania jakichkolwiek prac na turbinach wiatrowych. Zawartość programu stanowi zbiór elementarnych zagadnień, opierających się o aktualne normy bezpieczeństwa.

Kurs został zaprojektowany tak, aby pomieścić personel pracujący zarówno na lądzie, jak i na morzu. Global Wind Organisation (GWO) jest stowarzyszeniem właścicieli i producentów turbin wiatrowych. Powstał w celu wspierania ograniczenia ilości od urazów w branży OZE.

Zawartość GWO Basic Safety Training

Szkolenie GWO Basic Safety Training umożliwia uczestnikom kursu wsparcie i opiekę nad sobą oraz innymi osobami pracującymi w przemyśle, poprzez posiadanie wiedzy i umiejętności następujących 5 modułów:

  • Pierwsza pomoc (First Aid),
  • Ręczne przenoszenie (Manual Handling),
  • Świadomość pożarowa (Fire Awareness),
  • Praca na wysokościach (Working at Height),
  • Przetrwanie na Morzu (Sea Survival).

Dzięki temu szkoleniu w nagłych wypadkach uczestnicy kursu będą mogli ewakuować, ratować
i udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Dowiedz się więcej.

Wymagania dla uczestników GWO Basic Safety

Uczestnik kursu musi być sprawny fizycznie i zdrowy, aby móc uczestniczyć w treningu GWO.
Nie ma formalnych wymagań wstępnych, chociaż kurs jest zalecanyc dla:

  • Właścicieli i/lub operatorów turbin wiatrowych,
  • Producenctów turbin wiatrowych,
  • Podwykonawców instalacji i konserwacji,
  • Osób fizycznych chcących wejść do sektora energii wiatrowej.

Cele kursu

Po zakończeniu delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotkanych podczas pracy w branży wiatrowej oraz sposobów ich kontroli i łagodzenia. Szkolenie zapewni uczestnikom dawkę wiedzy, umiejętności i pewności siebie. Kompetencje pomogą odpowiednio zareagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, sprzętu i procedur awaryjnych.

Zakończenie

Podstawowe szkolenie pozwoli Ci nabyć podstawowych umiejętności, a w związku z tym rozpocząć nową ścieżkę kariery. To ważne, ponieważ odpowiednio przeszkolony pracownik działa sprawniej. Ze względu na to, zacznij działać już teraz. Branża wiatrowa, w przeciwieństwie do wydobycia paliw kopalnych, to jedna z najbardziej rozwojowych sektorów rynku.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!