Chester Step – test sprawności fizycznej

Poza umiejętnościami manualnymi, wiedzą i doświadzeniem, od techników turbin wiatrowych wymaga się także dobrej kondycji, która pomaga w pracy na wysokości. Wspinanie się po sam szczyt budowli to jeszcze nie wszystko. Technicy muszą także dokonywać napraw w rozmaitych częściach turbiny. Kurs wydolnościowy Chester Step ma stanowić odpowiedź, czy pytanie, czy kandydat jest w stanie podjąć zadania w tak wymagających warunkach.

Jak wiadomo test stanie się wkrótce obowiązkowym sprawdzianem kandydatów chcących rozpocząć pracę na turbinie wiatrowej. Będzie stanowił jedną z kwalifikacji GWO. Warto więc wiedzieć jak test wygląda w praktyce.

Czym jest Chester Step?

Chester Step Test (CST) to trening pozwalający na zmierzenie wartości maksymalnego poboru tlenu w trakcie wysiłku aerobowego. Kurs ten określa stan kondycji fizycznej delegata, jego wydolność oraz testuje wytrzymałość układu krążeniowo – oddechowego na różnym etapie intensywności wysiłku.

Jak wygląda w praktyce?

Kurs wydolnościowy przypomina zajęcia fitness. Polega on na wykonywaniu serii wejść na podest, odbywających się w narastającym tempie i badaniu parametrów takich jak ciśnienie krwi i tętno pomiędzy kolejnymi etapami ćwiczeń. Trening pozwoli sprawdzić formę fizyczną kursantów, która jest ważna podczas pracy w środowisku turbin wiatrowych. Test Chester Step jest skutecznym sposobem oceny poziomu sprawności fizycznej osoby poprzez określenie tempa regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym. Sam test nazywany jest testem sub-maximal, który wymaga od kandydata wejścia na stopień o wysokości 30 cm (12 cali). Po wejściu na stopień z obiema stopami kandydat wycofuje się ze stopnia przed powtórzeniem ruchów w czasie za pomocą metronomu. Test Chester Step jest wieloetapowy, co oznacza, że z każdym poziomem wzrostu wzrasta szybkość, z jaką kandydat musi zejść i zejść ze stopnia.

Co mówią wyniki Chester Step?

Po badaniu CST kursant dostaje do wglądu wyniki, z których dowie się jaki jest jego obecny poziom sprawności, jakie aktywności fizyczne podjąć, w celu zwiększenia sprawności, jakie są jego potencjalne problemy zdrowotne i jakie są granice wytrzymałościowe organizmu.

Jak przygotować się do badania Chester Step?

Sukces zapewni odpowiednia zaprawa. Wystarczy konsekwentnie wykonywana aktywność fizyczna, by osiągnąć w teście lepszy wynik, a tym samym czuć się lepiej i pracować efektywniej.

Umiejętności szlifowania i epoksydacji nie pomogą jeśli masz problem z wejściem po drabinie. Chester Step to test, który zdają studenci wychowania fizycznego, straży i policji. W Polsce nie jest on popularny, choć ciężko podważyć jego miarodajność. Nie ulega wątpliwości, że badanie to kolejny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w środowisku turbin wiatrowych. Zobacz także jak wyglądają inne szkolenia.