Chester Step – test sprawności fizycznej

Poza umiejętnościami manualnymi, wiedzą i doświadzeniem, od techników turbin wiatrowych wymaga się także dobrej kondycji, która pomaga w pracy na wysokości. Wspinanie się po sam szczyt budowli to jeszcze nie wszystko. Technicy muszą także dokonywać napraw w rozmaitych częściach turbiny. Kurs wydolnościowy Chester Step ma stanowić odpowiedź, czy pytanie, czy kandydat jest w stanie podjąć zadania w tak wymagających warunkach.

Jak wiadomo test stanie się wkrótce obowiązkowym sprawdzianem kandydatów chcących rozpocząć pracę na turbinie wiatrowej. Będzie stanowił jedną z kwalifikacji GWO. Warto więc wiedzieć jak test wygląda w praktyce.

Czym jest Chester Step?

Chester Step Test (CST) to trening pozwalający na zmierzenie wartości maksymalnego poboru tlenu w trakcie wysiłku aerobowego. Kurs ten określa stan kondycji fizycznej delegata, jego wydolność oraz testuje wytrzymałość układu krążeniowo – oddechowego na różnym etapie intensywności wysiłku.

Jak wygląda w praktyce?

Kurs wydolnościowy przypomina zajęcia fitness. Polega on na wykonywaniu serii wejść na podest, odbywających się w narastającym tempie i badaniu parametrów takich jak ciśnienie krwi i tętno pomiędzy kolejnymi etapami ćwiczeń. Trening pozwoli sprawdzić formę fizyczną kursantów, która jest ważna podczas pracy w środowisku turbin wiatrowych. Test Chester Step jest skutecznym sposobem oceny poziomu sprawności fizycznej osoby poprzez określenie tempa regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym. Sam test nazywany jest testem sub-maximal, który wymaga od kandydata wejścia na stopień o wysokości 30 cm (12 cali). Po wejściu na stopień z obiema stopami kandydat wycofuje się ze stopnia przed powtórzeniem ruchów w czasie za pomocą metronomu. Test Chester Step jest wieloetapowy, co oznacza, że z każdym poziomem wzrostu wzrasta szybkość, z jaką kandydat musi zejść i zejść ze stopnia.

Co mówią wyniki Chester Step?

Po badaniu CST kursant dostaje do wglądu wyniki, z których dowie się jaki jest jego obecny poziom sprawności, jakie aktywności fizyczne podjąć, w celu zwiększenia sprawności, jakie są jego potencjalne problemy zdrowotne i jakie są granice wytrzymałościowe organizmu.

Jak przygotować się do badania Chester Step?

Sukces zapewni odpowiednia zaprawa. Wystarczy konsekwentnie wykonywana aktywność fizyczna, by osiągnąć w teście lepszy wynik, a tym samym czuć się lepiej i pracować efektywniej.

Umiejętności szlifowania i epoksydacji nie pomogą jeśli masz problem z wejściem po drabinie. Chester Step to test, który zdają studenci wychowania fizycznego, straży i policji. W Polsce nie jest on popularny, choć ciężko podważyć jego miarodajność. Nie ulega wątpliwości, że badanie to kolejny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w środowisku turbin wiatrowych. Zobacz także jak wyglądają inne szkolenia.

Instruktor GWO – Train The Trainer

Grupę docelową kursu stanowią wyszkoleni technicy, którzy pragną rozpocząć działalność trenerską i traktować ją jako główne źródło dochodu. Oczywiście instruktor GWO po szkoleniu zdobędzie kompetencje z zakresu wiedzy merytorycznej i praktycznej nauki przekazywania wiedzy kursantom. Zapraszamy na zajęcia ochotników z zacięciem dydaktycznym i doświadczeniem w branży OZE. Nasz kurs zostanie poparty certyfikatem i uprawnia do podjęcia pracy w dowolnym ośrodku szkoleniowym.

GWO Train The Trainer by Global Wind Consulting

Program nastawiony jest na pracę nad dopracowaniem i ugruntowaniem tych elementów, które decydują o funkcjonowaniu na rynku szkoleniowym i budowaniu własnej przewagi na tle innych trenerów. W przeciwieństwie do innych szkoleń kładziemy nacisk na jak najefektywniejsze szkolenie. Zależy nam, by szkolony przez nas instruktor GWO obrał własny styl prowadzenia zajęć.

Program szkolenia Train The Trainer – Instruktor GWO

Nasza kadra to sztab specjalistów znających aspekt teoretyczny i praktyczny pracy w branży OZE. Przede wszystkim osoby prowadzące zajęcia mają doświadczenie związane z pracą przy serwisie turbin wiatrowych na całym świecie i mają w swoim portfolio niezliczoną ilość zajęć poprowadzonych na sali wykładowej i w warsztacie.

Zakres działań szkolenia

Poszczególne obszary szkolenia skupiają się przede wszystkim na dwóch relacjach:

1. Z uczestnikami kursów:
– doświadczanie procesu grupowego oraz różnych styli zachowań,
– nabycie kompetencji trenera, rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie,
– wykształcenie własnego, unikalnego stylu komunikacji z grupą, ponieważ ugruntowanie tych cech wpływa na pozytywny feedback,
– uwagi i rekomendacje od grupy dotyczące mocnych stron instruktora.

2. Z pracodawcą:
– praca nad produktem szkoleniowym i sukcesywne doskonalenie go, by jeszcze bardziej spełniał oczekiwania klienta i realizował jego potrzeby,
– etyka relacji z pracodawcą,
– omówienie problemów okopywania się firm we własnych procedurach,
– problemy w ewolucji materiałów dydaktycznych,
– tworzenie materiałów prezentacyjnych,
– kreowanie atrakcyjnych i użytecznych pomocy do realizacji szkolenia,
– testowanie nowych rozwiązań,
– weryfikacja zdobytej wiedzy, ewaluacja.

Zasada jest prosta, my trenujemy, a Ty trenujesz innych po kursie. Wiele osób jest zmęczona pracą serwisanta, ponieważ odbywa się ona w trudnych warunkach i z dala od domu. Nasza oferta to znakomita okazja, żeby przekuć swoje doświadczenie w realne zyski.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas i zapisz się na zajęcia. Jesteśmy pewni, że warto inwestować w przyszłość, ponieważ branża OZE ciągle się rozwija. Być może wybierzesz inne nasze kursy?

Enhanced first aid GWO – zaawansowana pierwsza pomoc

W związku ze zwiększającą się odległością turbin od suchego lądu oraz zwiększonym czasem dotarcia personelu medycznego do ofiary wypadku, coraz większy nacisk kładzie się na pomoc ofiarom wypadków na miejscu zdarzenia. Zaawansowany kurs „Enhanced first aid GWO pierwsza pomoc offshore” pozwala absolwentowi przeprowadzić akcję ratunkową w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Kurs pierwszej pomocy bazuje na umiejętnościach nabytych na poziomie akcji ratowniczej.

Enhanced first aid GWO to zaawansowana pierwsza pomoc

Dzięki szkoleniu zwiększasz szansę na szybką interwencję w wyniku urazów poważnych lub zagrażających życiu wypadków lub chorób. W związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa, kurs wyposaża techników turbin wiatrowych w umiejętności i wiedzę pozwalającą na szybkie ustabilizowanie sytuacji kryzysowej do czasu przybycia specjalistycznego personelu medycznego.

Zaawansowana pierwsza pomoc na morzu

Program wspiera uczestników w aktywnym podejściu do zarządzania wypadkami i obejmuje szeroki zakres umiejętności praktycznych, podczas gdy w tym zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych, kontrolę intensywnego krwawienia, schematy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym stosowanie AED i podawanie gazów w nagłych przypadkach medycznych, w tym tlenu.

Zajęcia „Enhanced first aid GWO”, czyli pierwsza pomoc offshore jest uzupełniony o procedury przygotowane specjalnie dla turbin wiatrowych, zawierającym cały sprzęt ratunkowy, o którym mowa i który jest używany podczas kursu. Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy szkolenia First Aid, które pracownik branży energetycznej musi odbyć w pakiecie szkoleń podstawowych. Więcej na temat szkolenia przeczytasz na stronie Global Wind Organization.

Zawartość kursu Enhanced first aid GWO to:

 • Praktyczne zastosowanie i pełne zrozumienie zasad pomocy poszkodowanym,
 • Budowanie odpowiednich zachowań przy zdarzeniach i wypadkach,
 • Natychmiastowe ratowanie życia w sytuacjach awaryjnych,
 • Zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzeń ustalających dla jamy ustnej i nosowej,
 • Wspomaganie oddychania z workiem i maską zaworem,
 • Podawanie gazów medycznych, w tym tlenu,
 • Monitorowanie stanu poszkodowanego z wykorzystaniem pulsoksymetrów,
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),
 • Kontrola intensywnego krwawienia za pomocą opatrunków, środków hemostatycznych i opasek uciskowych,
 • Kontrola kręgosłupa.

Dodatkowo:

 • Unieruchomienie pojazdu w razie wypadku,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w drodze do i z pracy,
 • Pomoc ofiarom wypadków,
 • Ratownictwo drogowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS

Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat GWO First Aid, ponieważ jest to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki.

Cele kursu zaawansowanej pierwszej pomocy

Do końca kursu kandydaci będą w stanie:

 • Wykazać się umiejętnością oceny funkcji życiowych poszkodowanego w wyniku oględzin,
 • Przedstawić zasady zarządzania zdarzeniami dotyczącymi scenariuszy w kontekście sektora energii wiatrowe,
 • Zaprezentować bezpieczne i efektywne wykorzystania sprzętu zawartego w pakiecie awaryjnym dla turbin wiatrowych.

Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania niezależnie akredytowanego certyfikatu zaawansowanej pierwszej pomocy, który uzyskasz go w wyniku pomyślnego ukończenia zajęć.

Dlaczego warto?

Obecnie  kurs  ofshore jest coraz częściej wymagany przez pracodawców. Ciągłe poszerzanie swoich kompetencji sprzyja znalezieniu lepszej pracy i zwiększeniu swoich zarobków. Pamiętajmy, że z czasem szkolenia stają się standardem, więc tym lepiej dla Ciebie, im szybciej ukończysz i uzyskasz nasz certyfikat. Pierwsza pomoc to także praktyczna wiedza, która niejednokrotnie decyduje o życiu ludzi.

Zobacz także inne nasze szkolenia i zobacz jak wygląda praca „na wiatrakach”. Czekamy na Twój kontakt.

Advanced Rescue Training Standard Hub Spinner Inside Blade Rescue

Zaawansowane szkolenie ratunkowe Advanced Rescue Training pomoże zdobyć szersze kwalifikacje z zakresu pomocy osobie poszkodowanej. Grupą docelową kursu są technicy pracujący na farmach wiatrowych, którzy mają certyfikat z podstawowej pierwszej pomocy – First Aid. Szkolenie zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wiedza zdobyta na zajęciach warunkuje przetrwanie. Główną ideą kursu jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Advance Rescue Training opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi. Szkolenie zapewni Tobie i kolegom kompetencje dające szansę na efektywną i udaną akcję ratunkowej. Część Hub, Spinner Inside Blade Rescue szkoli delegatów ewakuacji z wnętrza turbiny, z piasty oraz łopat. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Kurs jest szczególnie ważny dla techników Blade Repair – osób serwisujących łopaty turbiny wiatrowej.

Advanced Rescue Training to przede wszystkim ćwiczenia

Szkolenie składa się z częśći teoretycznej w sali wykładowej i części praktycznej opierają się na odgrywaniu scenariuszy. Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych metod i technik ratowniczych. Wyższy standard zakłada także bezpieczeństwo w pracy na wyskokości – GWO Working at Height. Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

POZNAJ SZCZEGÓŁY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

To jeden z modułów Advanced Rescue Training, na który możesz się zapisać:

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

 • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
 • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Po tej części Advanced Rescue Training delegat będzie potrafił:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Omówić pojęcie i zastosować kąt podnoszenia oraz współczynnik kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

 • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
 • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!

GWO Blade Repair

Celem modułu GWO Blade Repair jest nabycie kompetencji i uprawnień do serwisowania i konserwacji łopat turbin wiatrowych. Podczas dziewięciu dni szkolenia kursant zdobędzie wiedzę na temat podstawy napraw w teorii oraz części praktycznej w warsztacie. Ostatni dzień to egzamin z wiedzy teoretycznej. Pozytywny wynik na egzaminie pozwala uzyskać certyfikat i zdobyć pracę na całym świecie. Poza kursem Blade Repair do rozpoczęcia pracy w środowisku turbin wiatrowych niezbędny jest jeszcze kurs z wiedzy podstawowej Basic Safety Training.

Moduł GWO Blade Repair

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej. Będą mogli także bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Poznaj szczegóły!

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m,
 • Reparacji krawędzi natarcia do 1,5 m,
 • Serwisu na głębokość do rdzenia,
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²,
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu,
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej.

Grupa docelowa Blade Repair

 • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
 • Personel wykonujący funkcje związane z pracą. Zostały one ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Program zajęć zakłada, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Przechodząc pozytywnie kurs, nie musisz więc go więcej odnawiać.

Blade B, a Blade Repair

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”, natomiast Blade Repair to poszerzona wersja kursu Siemensa, ponieważ zawartość merytoryczna kursu Blade Repair jest bardziej zbliżona do kursu Blade C. Poza tym Blade Repair to szkolenie akredytowane przez GWO. Więcej o różnicach przeczytasz tutaj.

Dowiedz się więcej

Szkolenie Blade Repair, w przeciwieństwie do innych szkoleń trwa 70 godzin. Informacje o kursie uzyskasz tutaj,  podczas gdy my zapraszamy do kontaktu! Zadźwoń lub napisz, a z pewnością damy Ci wszystkie niezbędne informacje. Ilość wakatów w branży energetycznej wciąż rośnie, gdy pracy nie ubywa. Tak więc, branża OZE wydaje się najbardziej rozwojową.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!