Koronawirus – co oznacza dla techników turbin wiatrowych?

Jaki wpływ na branże wiatrową ma koronawirus? Za sprawą pandemii COVID-19 szkolenia GWO zostaną wstrzymane w wielu ośrodkach na świecie i w Polsce. W niektórych z nich można odbyć kurs na własną odpowiedzialność. Jak podaje Global Wind Organisation „niektóre działania szkoleniowe uważane są za podwyższone ryzyko przenoszenia COVID-19, zwłaszcza szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy…”. Nie należy jednak popadać w panikę, bowiem szkolenia odbędą się w bezpieczny sposób, natomiast proces kształcenia może ulec wydłużeniu.

Wciąż trwa dyskusja nad rządowym programem osłonowym, który pomoże przetrwać firmom w tym szczególnie trudnym momencie. Nie ulega wątpliwości, że pandemia wpłynie negatywnie na gospodarkę, a szczególnie na sektor szkoleniowy. Koronawirus wpłynie negatywnie na edukacje delegatów. Warto więc zostać w domu przez okres dwóch tygodni i przeczekać najtrudniejszy czas. Przemyśl wyjazd za granicę. Jeśli chcesz odbyć kurs, skontaktuj się przedtem z ośrodkiem treningowym i dowiedz wszystkich szczegółów. Warto dodać, że biura ośrodków treningowch w większości pracują, więc z pewnością rozwieją Twoje wątpliwości.

Informacje ważne dla techników – koronawirus

Jeśli Twoje szkolenie BST wygasa, nie ma powodów do obaw. Global Wind Organisation przeznaczyła na jego odnowienie dodatkowo 60 dni, z racji na panującą pandemię, więc Twoje szkolenie będzie ważne do 60 dni od daty Twojego planowanego odnowienia kursu. Zasada ta obowiązuje wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania. Do czasu odwołania sytuacji kryzysowej, uczestnicy, którzy nie mogą odnowić poprzedniego szkolenia, które wygasło, mają możliwość wzięcia udziału w planowanym szkoleniu refresh. Nie muszą więc odbywać pełnego kursu. Jeśli planujesz więc odbyć kurs, warto się wstrzymać, zwłaszcza jeżeli podróż może sprzyjać zarażeniu COVID-19.

GWO podejmuje kroki, ku zminimalizowaniu ryzyka zarażenia koronawirusem. Więcej niezbędnych informacji przeczytasz tutaj – strona GWO. Śledź na bieżąco stronę GWO, ponieważ będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Sytuacja w Polsce

Funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych jest zależne od samych placówek, z tego względu niektóre z nich prowadzą kursy, a inne nie. Oznacza to, że należy do każdego z nich mieć podejście indywidualne. Jeśli w okresie zwiększonego zagrożenia zdecydujesz się uczestniczyć w zajęciach, będziesz mógł spotkać się z sytuacją, gdzie ośrodek poprosi o podpisanie zgody na przeprowadzenie zajęć na własną odpowiedzialność. W innych miejscach przerwano ciągłość kursów. Wszystko to w trosce o zdrowie delegatów i personelu obiektu. Zalecamy zachować złoty środek między paniką, a ignorancją. Koronawirus może zwalczyć tylko racjonalne podejście.

Jednym z ośrodków stosujących się do zasad bezpieczeństwa jest Global Wind Consulting, oferujący kurs Blade Repair, jako jedną z osiemnastu placówek na świecie. Włodarze obiektu uspokajają osoby chcące wziąć udział w kursie i zachęcają do zachowania rozsądku oraz przeczekania zagrożenia. Bieżące informacje na temat kursów będą umieszczane na naszej stronie.

Czas pandemii można wykorzystać do przemyślenia ścieżki kariery. Można zaplanować odbycie serii kolejnych kursów, a te odbyć, gdy wirus nie będzie już aktywny. Zarezerwuj miejsce teraz, z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sposób możesz zyskać dogodny dla Ciebie termin, dlatego warto mieć na uwadze własny rozwój w tym okresie.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA TEMAT SZKOLEŃ GWO

Czas trwania kursu Blade Repair

Chciałbyś zacząć pracować jako technik turbin wiatrowych i dowiedzieć się, jaki jest czas trwania kursu Blade Repair? Wyjaśnimy, jak wygląda on w praktyce. Szkolenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych pracowników. Można je odbyć w Polsce, co znacznie oszczędzi Twój czas i pieniądze. Zapotrzebowanie na śmiałków wciąż rośnie!

Na świecie jest tylko 11 ośrodków treningowych, które dają kwalifikacje do szkolenia techników turbin wiatrowych. To niewielka liczba biorąc pod uwagę potrzeby rynku. Uprawnienia do naprawy łopat stanowią dziś pewny fach, więc rośnie także zainteresowanie kursem, organizowanym w naszym kraju, min. w jednym z wrocławskich firm.

Czas trwania kursu Blade Repair

Całkowity czas ukończenia modułu szkoleniowego Blade Repair szacuje się na 70 godzin, z wyłączeniem posiłków i przerw. Stanowi to okres 9 dni zajęć, podczas których delegaci odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dni są liczone łącznie z weekendami, z rzędu, ponieważ program odbywa się w trybie ciągłym.

Teoria odbywa się w ośrodku szkoleniowym, gdzie prowadzony jest wykład z prezentacją multimedialną i pomocami dydaktycznymi. Część ćwiczeniowa polega natomiast na dokonaniu podstawowych napraw w warunkach laboratoryjnych – w warsztacie ośrodka szkoleniowego. Wszystkie działania przebiegają pod okiem instruktora, w trosce o bezpieczeństwo uczestników.

Organizator może wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego do naprawy łopat, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, oraz że spełnione są wszystkie cele edukacyjne.

Proporcje zajęć

Wszystkie zajęcia muszą być odpowiednio skompowane, żeby zachować porządek. Jeśli chodzi o czas trwania kursu Blade Repair, proporcje są następujące:

– część teoretyczna – 1:12
– część praktyczna – 1:6

Z danych wynika, że biorąc udział w szkoleniu, będziesz dużo więcej pracował w warsztacie, niż sali wykładowej, ponieważ w kursie szczególny nacisk położony jest na aspekt techniczny.

Limity czasowe, a czas trwania kursu Blade Repair

W celu zapewnienia delegatom maksymalnej jakości organizator szkolenia nie może dziennie przekroczyć godzin podanych przez GWO. Należą do nich:

– czas kontaktu – 8 godzin dziennie,
– całkowity czas szkolenia – 10 godzin dziennie.

Jako czas kontaktu rozumie się czas trwania zajęć, ćwiczeń praktycznych i działań bezpośrednio z nimi związanych, więc jest to czas związany z samą nauką. Całkowity czas szkolenia obejmuje czas wykładów i praktyk, przerwy na posiłki, a także, w niektórych przypadkach, pokonaniem drogi między ośrodkami szkoleniowymi. Organizator szkolenia musi zapewnić wystarczającą ilość czasu dla doświadczonych delegatów, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z naprawą ostrzy w sposób konstruktywny dla reszty delegatów.

Szczegóły

Włodarze ośrodka szkoleniowego mogą wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, ponieważ priorytetem jest spełnienie wszystkich celów edukacyjnych.

Organizator szkolenia może zdecydować się na dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi harmonogramami, pod warunkiem, że całkowity czas trwania i elementy praktyczne nie ulegnie skróceniu. Elementy teoretyczne powinny być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile to możliwe.

Zawartość szkolenia Blade Repair

Zakres ćwiczeń należy do szerokich, więc i tematyka szkolenia jest rozległa. Czas szkolenia to aż 9 dni, więc na kursie poruszane zostaną kwestie:

 • Karta charakterystyki,
 • Instrukcja pracy,
 • Ocena ryzyka,
 • Zabezpieczenie terenu,
 • Skażenie środowiska,
 • Segregacja odpadów,
 •  Ergonomia,
 • Lock out tag out,
 • Środki Ochrony Osobistej,
 • Maski i filtry,
 • Bezpieczeństwo chemiczne,
 • Kompozyty i budowa łopaty,
 • Materiały,
 • Narzędzia i wyposażenie,
 • Umiejętności podstawowe,
 • Podstawowa laminacja,
 • Sandwich panel,
 • Malowanie,
 • Inspekcja łopaty,
 • Kontrola instalacji odgromowej,
 • Szlifowanie,
 • Wykończeniówka, wygładzanie,
 • Naprawy laminatów,
 • Wypełnianie (filling),
 • Naprawy powierzchni,
 • Naprawa krawędzi spływu,
 • Naprawa krawędzi natarcia,
 • Naprawy poszczególnych warstw,
 • Naprawa lini klejenia.

Zakończenie

Z pewnością masz wiele pytań odnośnie do szkolenia, dlatego czekamy na Twój kontakt. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, więc nie wahaj się i pisz lub dźwoń do nas. W branży wiatrowej ważne są procedury, więc warto znać formalną stronę szkoleń GWO. Polecamy także zasięgnąć języka u źródła, ponieważ na stronie światowej organizacji GWO znajdują się najbardziej żetelne informacje. Wiadomości te są ważne, bowiem wartość szkoleń jest relatywnie wysoka, dając jednocześnie kompetencje do rozwojej gałęzi przemysłu, w której panuje popyt na fachowców. Dzielimy się fachową wiedzą, więc warto sprawdzić także inne nasze artykuły.

GWO Basic Safety Training

Postaw na GWO Basic Safety Training. Szkolenie akredytowane przez Global Wind Organisation ma na celu zapewnienie pracownikom podstawowych umiejętności w zakresie pracy w przemyśle wiatrowym oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Stanowi ono warunek konieczny do wykonania jakichkolwiek prac na turbinach wiatrowych. Zawartość programu stanowi zbiór elementarnych zagadnień, opierających się o aktualne normy bezpieczeństwa.

Kurs został zaprojektowany tak, aby pomieścić personel pracujący zarówno na lądzie, jak i na morzu. Global Wind Organisation (GWO) jest stowarzyszeniem właścicieli i producentów turbin wiatrowych. Powstał w celu wspierania ograniczenia ilości od urazów w branży OZE.

Zawartość GWO Basic Safety Training

Szkolenie GWO Basic Safety Training umożliwia uczestnikom kursu wsparcie i opiekę nad sobą oraz innymi osobami pracującymi w przemyśle, poprzez posiadanie wiedzy i umiejętności następujących 5 modułów:

 • Pierwsza pomoc (First Aid),
 • Ręczne przenoszenie (Manual Handling),
 • Świadomość pożarowa (Fire Awareness),
 • Praca na wysokościach (Working at Height),
 • Przetrwanie na Morzu (Sea Survival).

Dzięki temu szkoleniu w nagłych wypadkach uczestnicy kursu będą mogli ewakuować, ratować
i udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Dowiedz się więcej.

Wymagania dla uczestników GWO Basic Safety

Uczestnik kursu musi być sprawny fizycznie i zdrowy, aby móc uczestniczyć w treningu GWO.
Nie ma formalnych wymagań wstępnych, chociaż kurs jest zalecanyc dla:

 • Właścicieli i/lub operatorów turbin wiatrowych,
 • Producenctów turbin wiatrowych,
 • Podwykonawców instalacji i konserwacji,
 • Osób fizycznych chcących wejść do sektora energii wiatrowej.

Cele kursu

Po zakończeniu delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotkanych podczas pracy w branży wiatrowej oraz sposobów ich kontroli i łagodzenia. Szkolenie zapewni uczestnikom dawkę wiedzy, umiejętności i pewności siebie. Kompetencje pomogą odpowiednio zareagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, sprzętu i procedur awaryjnych.

Zakończenie

Podstawowe szkolenie pozwoli Ci nabyć podstawowych umiejętności, a w związku z tym rozpocząć nową ścieżkę kariery. To ważne, ponieważ odpowiednio przeszkolony pracownik działa sprawniej. Ze względu na to, zacznij działać już teraz. Branża wiatrowa, w przeciwieństwie do wydobycia paliw kopalnych, to jedna z najbardziej rozwojowych sektorów rynku.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!

Chester Step – test sprawności fizycznej

Poza umiejętnościami manualnymi, wiedzą i doświadzeniem, od techników turbin wiatrowych wymaga się także dobrej kondycji, która pomaga w pracy na wysokości. Wspinanie się po sam szczyt budowli to jeszcze nie wszystko. Technicy muszą także dokonywać napraw w rozmaitych częściach turbiny. Kurs wydolnościowy Chester Step ma stanowić odpowiedź, czy pytanie, czy kandydat jest w stanie podjąć zadania w tak wymagających warunkach.

Jak wiadomo test stanie się wkrótce obowiązkowym sprawdzianem kandydatów chcących rozpocząć pracę na turbinie wiatrowej. Będzie stanowił jedną z kwalifikacji GWO. Warto więc wiedzieć jak test wygląda w praktyce.

Czym jest Chester Step?

Chester Step Test (CST) to trening pozwalający na zmierzenie wartości maksymalnego poboru tlenu w trakcie wysiłku aerobowego. Kurs ten określa stan kondycji fizycznej delegata, jego wydolność oraz testuje wytrzymałość układu krążeniowo – oddechowego na różnym etapie intensywności wysiłku.

Jak wygląda w praktyce?

Kurs wydolnościowy przypomina zajęcia fitness. Polega on na wykonywaniu serii wejść na podest, odbywających się w narastającym tempie i badaniu parametrów takich jak ciśnienie krwi i tętno pomiędzy kolejnymi etapami ćwiczeń. Trening pozwoli sprawdzić formę fizyczną kursantów, która jest ważna podczas pracy w środowisku turbin wiatrowych. Test Chester Step jest skutecznym sposobem oceny poziomu sprawności fizycznej osoby poprzez określenie tempa regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym. Sam test nazywany jest testem sub-maximal, który wymaga od kandydata wejścia na stopień o wysokości 30 cm (12 cali). Po wejściu na stopień z obiema stopami kandydat wycofuje się ze stopnia przed powtórzeniem ruchów w czasie za pomocą metronomu. Test Chester Step jest wieloetapowy, co oznacza, że z każdym poziomem wzrostu wzrasta szybkość, z jaką kandydat musi zejść i zejść ze stopnia.

Co mówią wyniki Chester Step?

Po badaniu CST kursant dostaje do wglądu wyniki, z których dowie się jaki jest jego obecny poziom sprawności, jakie aktywności fizyczne podjąć, w celu zwiększenia sprawności, jakie są jego potencjalne problemy zdrowotne i jakie są granice wytrzymałościowe organizmu.

Jak przygotować się do badania Chester Step?

Sukces zapewni odpowiednia zaprawa. Wystarczy konsekwentnie wykonywana aktywność fizyczna, by osiągnąć w teście lepszy wynik, a tym samym czuć się lepiej i pracować efektywniej.

Umiejętności szlifowania i epoksydacji nie pomogą jeśli masz problem z wejściem po drabinie. Chester Step to test, który zdają studenci wychowania fizycznego, straży i policji. W Polsce nie jest on popularny, choć ciężko podważyć jego miarodajność. Nie ulega wątpliwości, że badanie to kolejny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w środowisku turbin wiatrowych. Zobacz także jak wyglądają inne szkolenia.

Blade B w Ribe? Od teraz kurs zrobisz w Polsce

Uprawnienia do podjęcia pracy jako technik turbin wiatrowych to inwestycja w przyszłość. Zainteresowanie serwisem turbin wiatrowych rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na fachowców i ilość nowych projektów farm wiatrowych. Jak się okazuje, by odbyć akredytowane przez GWO szkolenie, wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Zamiast Blade B w Ribe, w Danii możesz z powodzeniem ukończyć analogiczny kurs o nazwie Blade Repair we Wrocławiu. Oszczędź czas i pieniądze!

Praca technika turbin wiatrowych wymaga ciągłych wyjazdów. Poza samym wykonywaniem zawodu musi on ciągle się doszkalać, a jednocześnie odnawiać kursy. Naprzeciw oczekiwaniom pracowników branży OZE wychodzą ośrodki szkoleniowe. Pojawiają się coraz liczniej także w Polsce, która w kwestii energii wiatrowej nie odnotowuje przecież imponujących wyników na tle Europy.

Jak wygląda kurs Blade Repair?

Na zajęciach trenerzy dzielą się cennymi informacjami na temat instalacji, serwisu i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych, a także elektrowni wiatrowych. Zgodnie z wytycznymi GWO, moduł Blade Repair poza częścią teoretyczną, przewiduje zajęcia praktyczne w warsztacie. Realne naprawy wymagałyby od kursantów użycia dostępu linowego, platform, czy cherry pickerów (zwyżek). Dlatego też naprawy odbywają się w warunkach laboratoryjnych. Po ukończeniu kursu GWO Blade Repair delegaci będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi, przeprowadzając inspekcje i naprawy łopat w podstawowym zakresie, wspierając w ten sposób ogólną poprawę bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Więcej o Blade Repair przeczytasz tutaj.

Blade B w Ribe, a Blade Repair we Wrocławiu

Ceny kursów są do siebie zbliżone, natomiast zagraniczny wyjazd jest czasochłonny, droższy i wymagającej bardziej skrupulatnej logistyki. Poza samym miejscem odbywania się szkolenia, oba kursy różnią się jeszcze programem. Blade B to szkolenie firmy Siemens Gamesa, które pojawiło się na rynku wcześniej. Blade Repair było inspirowane poprzednikiem, z tym że jego zakres jest szerszy niż Blade B. Poza tym Blade Repair to normy zunifikowane przez Global Wind Organization, przez co kwalifikacje te są honorowane na całym świecie.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

W kwestii napraw turbin wiatrowych często wymienia się także kursy w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Skandynawii. Okazuje się, że rodzime ośrodki szkoleniowe oferują podobne pakiety, które uprawniają do rozwijania międzynarodowej kariery w przemyśle energetycznym. Poza Blade Repair firmy szkoleniowe w Polsce oferują pakiety Advanced Rescue Training, Basic Technical Training oraz wiele innych pojedynczych zajęć. Możliwość ukończenia pakietów w wersji combined stanowi skondensowaną wiedzę w atrakcyjnej cenie. Za sprawą pakietów Gap kursanci mogą przekwalifikować się np. z pakietu Blade B, na Blade Repair, tym samym  poszerzając kompetencje. Wybór nad Wisłą jest więc szeroki.

Dlaczego warto jeszcze raz przemyśleć Blade B w Ribe?

Choć kurs w duńskim mieście stał się popularny, jakość kształcenia techników wcale nie odbiega od konkurencji. Szkolenie Blade Repair za sprawą certyfikatu GWO daje kandydatom szanse na znalezienia zatrudnienia, a każdy ukończony kurs zostaje zapisany w internetowej bazie danych GWO Winda. Poza tym właściciele ośrodków szkoleniowych oferują serię benefitów w postaci opłacenia biletu lotniczego, zakwaterowania i posiłków przez okres trwania kursu (9 dni). Inny aspekt to komunikacja – Polakom znacznie łatwiej będzie przyswoić wiedzę w ojczystym języku.

Czy już wiesz gdzie wybrać się na szkolenie? Jeśli masz pytania, czekamy na Twój kontakt.

Instruktor GWO – Train The Trainer

Grupę docelową kursu stanowią wyszkoleni technicy, którzy pragną rozpocząć działalność trenerską i traktować ją jako główne źródło dochodu. Oczywiście instruktor GWO po szkoleniu zdobędzie kompetencje z zakresu wiedzy merytorycznej i praktycznej nauki przekazywania wiedzy kursantom. Zapraszamy na zajęcia ochotników z zacięciem dydaktycznym i doświadczeniem w branży OZE. Nasz kurs zostanie poparty certyfikatem i uprawnia do podjęcia pracy w dowolnym ośrodku szkoleniowym.

GWO Train The Trainer by Global Wind Consulting

Program nastawiony jest na pracę nad dopracowaniem i ugruntowaniem tych elementów, które decydują o funkcjonowaniu na rynku szkoleniowym i budowaniu własnej przewagi na tle innych trenerów. W przeciwieństwie do innych szkoleń kładziemy nacisk na jak najefektywniejsze szkolenie. Zależy nam, by szkolony przez nas instruktor GWO obrał własny styl prowadzenia zajęć.

Program szkolenia Train The Trainer – Instruktor GWO

Nasza kadra to sztab specjalistów znających aspekt teoretyczny i praktyczny pracy w branży OZE. Przede wszystkim osoby prowadzące zajęcia mają doświadczenie związane z pracą przy serwisie turbin wiatrowych na całym świecie i mają w swoim portfolio niezliczoną ilość zajęć poprowadzonych na sali wykładowej i w warsztacie.

Zakres działań szkolenia

Poszczególne obszary szkolenia skupiają się przede wszystkim na dwóch relacjach:

1. Z uczestnikami kursów:
– doświadczanie procesu grupowego oraz różnych styli zachowań,
– nabycie kompetencji trenera, rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie,
– wykształcenie własnego, unikalnego stylu komunikacji z grupą, ponieważ ugruntowanie tych cech wpływa na pozytywny feedback,
– uwagi i rekomendacje od grupy dotyczące mocnych stron instruktora.

2. Z pracodawcą:
– praca nad produktem szkoleniowym i sukcesywne doskonalenie go, by jeszcze bardziej spełniał oczekiwania klienta i realizował jego potrzeby,
– etyka relacji z pracodawcą,
– omówienie problemów okopywania się firm we własnych procedurach,
– problemy w ewolucji materiałów dydaktycznych,
– tworzenie materiałów prezentacyjnych,
– kreowanie atrakcyjnych i użytecznych pomocy do realizacji szkolenia,
– testowanie nowych rozwiązań,
– weryfikacja zdobytej wiedzy, ewaluacja.

Zasada jest prosta, my trenujemy, a Ty trenujesz innych po kursie. Wiele osób jest zmęczona pracą serwisanta, ponieważ odbywa się ona w trudnych warunkach i z dala od domu. Nasza oferta to znakomita okazja, żeby przekuć swoje doświadczenie w realne zyski.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas i zapisz się na zajęcia. Jesteśmy pewni, że warto inwestować w przyszłość, ponieważ branża OZE ciągle się rozwija. Być może wybierzesz inne nasze kursy?

Advanced Rescue Training Standard Hub Spinner Inside Blade Rescue

Zaawansowane szkolenie ratunkowe Advanced Rescue Training pomoże zdobyć szersze kwalifikacje z zakresu pomocy osobie poszkodowanej. Grupą docelową kursu są technicy pracujący na farmach wiatrowych, którzy mają certyfikat z podstawowej pierwszej pomocy – First Aid. Szkolenie zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wiedza zdobyta na zajęciach warunkuje przetrwanie. Główną ideą kursu jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Advance Rescue Training opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi. Szkolenie zapewni Tobie i kolegom kompetencje dające szansę na efektywną i udaną akcję ratunkowej. Część Hub, Spinner Inside Blade Rescue szkoli delegatów ewakuacji z wnętrza turbiny, z piasty oraz łopat. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Kurs jest szczególnie ważny dla techników Blade Repair – osób serwisujących łopaty turbiny wiatrowej.

Advanced Rescue Training to przede wszystkim ćwiczenia

Szkolenie składa się z częśći teoretycznej w sali wykładowej i części praktycznej opierają się na odgrywaniu scenariuszy. Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych metod i technik ratowniczych. Wyższy standard zakłada także bezpieczeństwo w pracy na wyskokości – GWO Working at Height. Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

POZNAJ SZCZEGÓŁY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

To jeden z modułów Advanced Rescue Training, na który możesz się zapisać:

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

 • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
 • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Po tej części Advanced Rescue Training delegat będzie potrafił:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Omówić pojęcie i zastosować kąt podnoszenia oraz współczynnik kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

 • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
 • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!

Praca na wiatrakach? Czym jest i jak wygląda w praktyce

Energetyka wiatrowa to część potężnej gałęzi przemysłu związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE). To globalne przedsięwzięcie, które skupia wokół siebie projektantów, producentów i liczne firmy budowlane oraz osoby, które interesuje „praca na wiatrakach”. To także przemysł związany wdrażaniem innowacji, agencje pracy i całe zaplecza logistyczne. Dla Ciebie też znajdzie się tu miejsce!

W życiu kilka rzeczy jest nieukninonych. Należą do nich zmiany klimatyczne, większe zainteresowanie ochroną środowiska i coraz większa eksploatacja paliw alternatywnych do znanych nam surowców kopalnych. Pomijając kontekst polityczny, widzimy, że wraz z rozwojem technologicznym do realizacji określonych założeń potrzebne są również zasoby ludzkie. Z racji tego, branża OZE staje się coraz bardziej chłonna, a zapotrzebowanie na techników i ekspertów wciąż rośnie.

Podejmiesz rękawice?

Jeżeli szukasz prawdziwego wyzwania w życiu to właśnie miejsce dla Ciebie. Branża odnawialnych źródeł energii oferuje swoim pracownikom doskonałe wynagrodzenia, możliwość ciągłego rozwoju i nieprzerwane zatrudnienie na wiele lat. W tej gałęzi przemysłu na każdym etapie produkcji nieodzowny jest udział specjalistów. Specjalizacja polega na połączeniu własnych unikalnych predyspozycji, wiedzy i doświadczeń wraz z szeregiem kursów i uprawnień predestynujących do wykonywania coraz ambitniejszych zadań.

Jeśli masz wykształcenie energetyczne lub żyłkę przedsiębiorcy, możesz spróbować swoich sił w tworzeniu lub sprzedaży rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jeśli jednak poszukujesz dobrze płatnej pracy, a nie masz wykształcenia i doświadczenia, ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym dokładnie jest praca na wiatrakach?

Przede wszystkim praca na wiatrakach to określenie potoczne, w gruncie rzeczy jest to praca w środowisku turbin wiatrowych, zarówno od strony instalacyjnej, jak i serwisowej. Jest to praca w warunkach niekomfortowych, wiążąca się z częstymi wyjazdami zagranicznymi (tzw. rotacje), którą poprzedzają drogie kursy. Inwestycja w szkolenia jest jednak opłacalna, bo zwraca się one już po pierwszym miesiącu pracy. Więcej o zarobkach przeczytasz tutaj.

Praca sama w sobie bazuje na wykorzystaniu kompozytów, narzędzi (w tym elektronarzędzi) przemieszczaniu się w ciasnych pomieszczeniach i porozumiewaniu się w języku angielskim. Należy sobie zdać sprawę, że na wyjątkowo małej powierzchni jaką zajmuje wnętrze turbiny wiatrowej występuje specyficzna koncentracja zagrożeń. To nie tylko praca na wysokości, praca z narzędziami czy ciężkie ładunki. To praca z prądem, hydrauliką, kompozytami czy nawet działania IT. Plusem serwisu i instalacji turbin wiatrowych, poza dochodami, jest bezapelacyjnie możliwość zwiedzania świata, poznawanie ciekawych ludzi i stabilne zatrudnienie na lata. Branże OZE daje także możliwość wyznaczenia indywidualnej ścieżki kariery, jak choćby przekucie wiedzy technicznej w merytoryczną i prowadzenie kursów dla przyszłych techników.

Jak wyglądają kursy?

Chcąc serwisować łopaty turbin wiatrowych musisz odbyć szkolenie podstawowe BST, a następnie kurs Blade Repair.

Basic Safety Training (BST) to nic innego jak dawka fachowej wiedzy dotyczącej zasad BHP – wiedzy o zagrożeniach pożarowych, pierwszej pomocy, pracy na wysokości, przenoszeniu przedmiotów i przetrwaniu na morzu (opcjonalny, uprawnia do pracy przy turbinach wiatrowych na morzu). Wszystkie te kursy trwają 7 dni i są podzielone na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Kurs BST jest punktem wyjścia do pracy jako technik w środowisku turbin wiatrowych. Bez niego można odbyć inne kursy, ale nie zdobędzie się pracy w zawodzie.

Kurs Blade Repair to szkolenie z zakresu napraw łopat turbin wiatrowych. Po kursie uczestnik będzie mógł bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi, przeprowadzać inspekcje i podstawowe procedury naprawy łopat, wspierając w ten sposób ogólną poprawę bezpieczeństwa personelu z funkcjami roboczymi, koncentrując się na naprawach kompozytowych i inspekcjach w przemyśle wiatrowym. Szkolenie trwa 9 dni i jest podzielone na część teoretyczną i ćwiczenia warsztatowe.

Certyfikacja

Wraz ze szkoleniem i nauką, uzyskujesz certyfikaty. Certyfikaty są czasowe i wydawane na okres dwóch lat. Należy je odświeżać co 2 lata licząc od daty wydania certyfikatu. Wyjątkiem jest Blade Repair oraz Basic Technical Training, który robisz raz na całe życie. Odpowiednie kursy pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności, a także zdolności interpersonalne.

Aby certyfikat szkolenia był respektowany przez pracodawców, należy zwrócić uwagę, czy jest to kurs akredytowany przez Global Wind Consulting. Szkolenia GWO to element unifikacji uprawnień i standardów, konieczny do pracy w międzynarodowym środowisku. Z tego względu dopytaj organizatorów kursu o ten aspekt, by nie dać się oszukać.

Zawsze bądź czujny i ufaj tylko technikom, bo to ich wiedza praktyczna przełoży się na jakość Twojego wyszkolenia w przyszłości. Nie obawiaj się pytać i sprawdzać kim jest twój trener. Reasumując, twoje pieniądze to twoje prawo.

Czym jest GWO?

Na całe szczęście nad procesem edukacyjnym czuwa Global Wind Organisation (GWO). GWO to organizacja non profit złożona z przedstawicieli największych światowych producentów turbin wiatrowych, czyli osób na stałe związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szerokim spektrum szkoleniowców z całego świata. Organizacja i cała branża dążą do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków, podczas gdy ciężko wyeliminować całkowicie niepożądane zdarzenia. Będąc na projektach można wyczuć podmiotowe podejście do pracownika.

Komunikacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie pozostaje bez echa i każdy incydent ma swoje konsekwencje w celu uniknięcia złych zachowań w przyszłości. Zdarzają się oczywiście sytuacje owiane wielką tajemnicą, ponieważ mogłyby np. zdyskredytować firmę wykonawczą lub właściciela i często to są sytuacje, gdzie winę ponosi zarząd, a jest ona przesuwana na pracowników niższego szczebla. Dlatego tak ważny jest poziom wyszkolenia i znajomość zasad. Zatrudnianie pracowników do pracy w przemyśle wiatrowym jest kwestią rygorystyczną. Jeśli chcesz zostać technikiem turbin wiatrowych, Global Wind Consulting tobie z pewnością pomoże. Żeby zacząć pracę powinieneś posiadać niezbędne szkolenie, wymagane certyfikaty, odpowiednie umiejętności oraz znajomość języka branżowego.

Dla kogo jest praca na wiatrakach?

Mimo tego, że wymogi formalne do podjęcia pracy to pełnoletniość, z praktycznego punktu widzenia wiemy, że nie każdy podoła wyzwaniu. Wielu uczestników kursów obawia się, że brak doświadczenia w pracach na wysokości może pozbawić ich szans na sukces. Z pewnością to praca dla osób odpowiedzialnych i przestrzegających zasad oraz chcących się rozwijać.

Nie da się ukryć, że turbiny wiatrowe są wysokimi obiektami i z tymi wysokościami należy się zmierzyć. Nie oznacza to, że będziesz wisiał na linie na zewnątrz wiatraka. Praca na wiatrakach bardziej przypomina poruszanie się po klatce schodowej z poręczami niż balansowanie na linie nad przepaścią. Oznacza to, że jak winda nie będzie działać będziesz musiał wchodzić po drabinie oczywiście z zabezpieczeniem. Ogólnie jest bezpiecznie, każdy podest posiada barierki, każda drabina posiada system do powstrzymywania spadania, w turbinie są czujki ogniowe itd. Strach przed dużą wysokością da się pokonać, ale paniczny lęk może tu stanowić problem.

Poza tym, praca w tym środowisku wymaga zdolności manualnych niezbędnych do przeprowadzenia napraw. Jeśli jesteś majsterkowiczem, to ten świat wyda Ci się bliższy, a wiedza łatwiejsza do przyswojenia. Prace nie wymagają jednak zegarmistrzowskiej precyzji i każdy może nabrać w nich praktyki.

Naprawy łopat turbin wiatrowych opierają się na wykorzystaniu związków chemicznych. Przed rozpoczęciem szkolenia dowiedz się, czy nie masz na nie uczulenia, bo to dyskwalifikuje pracownika z wykonywania podobnych czynności. Technicy mają na co dzień do czynienia z epoksydami i laminatami oraz innymi związkami chemicznymi i pyłem. Nawet jeśli masz alergię na jakikolwiek związek, wysoki poziom językowy pozwoli Ci wykonywać pracę biurową w branży OZE.

Praca na wiatrakach to także inne kursy GWO

W Polsce dostępne są wszystkie kursy certyfikowane przez GWO, a zatem i przez pracodawców:
BASIC SAFETY TRAINING (BST) / REFRESHER (kurs odświeżający)
– FIRE AWARENESS,
– FIRST AID,
– MANUAL HANDLING,
SEA SURVIVAL,
– WORKING AT HEIGHTS,

ZAAWANSOWANE
ENHANCED FIRST AID (Refresher),
BLADE REPAIR,
– SLINGER SIGNALLER,

ADVANCED RESCUE TRAINING / REFRESHER
– NACELLE, TOWER & BASEMENT RESCUE,
– HUB, SPINNER & INSIDE BLADE RESCUE,
– SINGLE RESCUER – HUB, SPINNER & INSIDE BLADE,
– SINGLE RESCUER – NACELLE, TOWER, BASEMENT,

BASIC TECHNICAL TRAINING STANDARD
– INSTALLATION,
– MECHANICS,
– ELECTRICAL,
– HYDRAULICAL.

Odbycie szkolenia wg. standardów GWO umożliwia podjęcie pracy na całym świecie oraz zdobycie nowego, dobrze płatnego zawodu.

Szkolenia GWO w ośrodkach współpracujących z Global Wind Consulting są dofinansowywane poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), BUR, Urzędy Pracy oraz jeżeli to nie możliwe posiadamy kilka innych rozwiązań, które mogą złagodzić skutki przebranżawiania się, a szczególnie duży jednorazowy koszt takiej operacji.

Zachęcamy do kontaktu

Blade Repair i Blade B – co warto wiedzieć o kursach

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników naprawy łopat turbin wiatrowych jest obecnie w fazie zwyżkowej. Przemysł energii wiatrowej stale się rozwija. Współmiernie do niego przybywa szkoleń, takich jak kursy Blade B i Blade Repair. Serwisanci turbin wiatrowych pracują na rynkach całego świata, ponieważ instalacje tego typu buduje się dziś w każdym zakątku globu. Zobacz jak do nich dołączyć i dostać posadę w branży energetycznej.

Ilość turbin wiatrowych na całym świecie nieuchronnie zbliża się do miliona, a to oznacza 3 miliony łopat wiatraków do inspekcji i okresowych napraw. Praca na turbinach wiatrowych stanowi więc niezliczoną ilość wyzwań, ale żeby ją wykonywać trzeba nabyć uprawnienia, czyli odbyć serie szkoleń GWO.

Kwalifikacje do wykonywania pracy technika napraw łopat turbin możesz nabyć w stolicy dolnego śląska. To właśnie we Wrocławiu mieści się ośrodek szkolący nowych pracowników branży energetycznej, gdzie przede wszystkim spotkasz techników z wieloletnim doświadczeniem.

Czym różnią się kursy Blade Repair i Blade B?

Przede wszystkim kurs Blade Repair stanowi rozszerzenie dla wersji kursu Blade B, dopuszczająca tym samym bardziej skomplikowane naprawy łopat turbin wiatrowych. Kursy  Blade Repair i Blade B są do siebie zbliżone, choć w części teoretycznej i praktycznej Blade Repair jest zbliżony do Siemens Blade C. Czas trwania kursu, a także zakres tematyczny ćwiczeń są podobne. Przygotowują one uczestników do wykonywania bardziej złożonych napraw turbin łopat wiatrowych, niż szkolenie Siemens Blade B. Ponadto kurs Blade Repair jest akredytowany przez GWO, czyli światową organizację stworzoną przez takich potentatów rynku jak Siemens, Vestas, czy GE. Tym samym po jego ukończeniu kursant może być pewny, że wszystkie standardy zostały spełnione.

Jakie korzyści dają kursy typu Blade Repair i Blade B?

Moduł GWO „Blade Repair” został przygotowany we współpracy z członkami GWO w oparciu o konkretne oceny ryzyka, dane ze statystyk wypadków i incydentów związanych z instalacją, serwisem i konserwacją łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych. Norma ta opisuje wymagania dotyczące szkolenia w zakresie naprawy łopat, które są zalecane przez członków GWO.

Podczas blisko dwutygodniowego kursu (trwa 9 dni) nauczysz się umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy w branży energetycznej. Swoją wiedzą podzielą się doświadczeni instruktorzy i inżynierowie z zespołu serwisowania łopat GLOBAL WIND CONSULTING. Na zajęciach poznasz teorię w sali wykładowej i nabędziesz praktycznych umiejętności warsztatowych.

Kursy Blade B i Blade Repair są normą wymaganą w branży energetycznej. Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy należy zdać jeszcze kursy Basic Safety Standard (BST) składający się z kursu: pierwszej pomocy, pracy na wysokości, przenoszeniu przedmiotów, zagrożeń pożarowych i przetrwania na morzu (opcjonalnie). Więcej o szkoleniach i specyfice pracy przeczytasz tutaj.

Co obejmuje kurs techniczny Blade Repair?

Na zajęciach nauczysz się:

 • Budowy turbin wiatrowych,
 • Kontroli łopat wirnika i napraw powierzchniowych,
 • Klasyfikacji i metody zgłaszania szkód,
 • Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Dokonać przeglądu i praktycznej naprawy łopat,
 • Materiałów i narzędzi do napraw kompozytów,
 • Zrozumienie chemicznych procesów utwardzania,
 • Technologie klejenia i adhezji,
 • Wprowadzenie do zaawansowanych metod naprawy.

Dla kogo są kursy Blade Repair i Blade B?

Grupa docelowa szkoleń to trzy typy klientów. Pierwszy z nich stanowią technicy dostępu linowego, pracujący w wielu branżach, którzy poszukują możliwości poszerzenia swoich kwalifikacji. Drugi typ to osoby chcące pracować jako technik naprawy łopat, ponieważ szkolenie GWO Blade Repair jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o pracę w przemyśle energetycznym. Ostatnia grupa to inżynierowie zainteresowani technikami konserwacji łopat i ich laminacją.

Jakie wymagania stawia kurs?

Program nie wymaga od uczestników wcześniejszego szkolenia ani umiejętności technicznych. Organizatorzy dostarczą wszystkie istotne informacje w formie łatwych do prześledzenia prezentacji i szkolenia praktycznego w warunkach warsztatowych. Ważne by kandydat nie miał panicznego lęku wysokości, alergii na epoksydy stosowane w naprawach i posiadał podsawowe zaplecze. Ważna jest tu znajomość języka angielskiego conajmniej w stopniu komunikatywnym oraz znajomość pojęć branżowych, a także zacięcie do przeprowadzania napraw. Kurs nie przewiduje wprowadzenia ograniczeń co do kondycji fizycznej, jednak dobra forma jest zdecydowanie mile widziana, ponieważ praca jest wymagająca fizycznie.

Okres ważności

Szkolenie  GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Reasumując, program zakłada, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Zakłada też, że jego uprawnienia, w przeciwieństwie do innych kursów, nigdy nie wygasają.

Finansowanie szkoleń typu Blade Repair i Blade B

Global Wind Consulting oferuje atrakcyjne formy wsparcia dla osób pragnących się przebranżowić. Organizacja wspiera osoba pragnąc rozpocząć pracę w najbardziej dochodowej i przyszłościowej gałęzi przemysłu XXI wieku. Aby rozpocząć pracę konieczna jest jednak relatywnie spora inwestycja. Kursanci mogą więc liczyć na:

Zakończenie

Zarówno szkolenie Blade Repair, jak i Blade B są do siebie zbliżone. Nie ulega wątpliwości, że szkolenie Blade Repair daje kursantom większe kompetencje, podczas gdy cena obu kursów jest do siebie zbliżona. Przesłanką przemawiającą za wyborem Blade Repair jest także akredytacja Global Wind Organization, ponieważ stanowi ona gwarancję ukończenia zajęć na światowych standardach szkolenia techników. A Ty? Które szkolenie wybierzesz?