GWO Basic Safety Training

Postaw na GWO Basic Safety Training. Szkolenie akredytowane przez Global Wind Organisation ma na celu zapewnienie pracownikom podstawowych umiejętności w zakresie pracy w przemyśle wiatrowym oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Stanowi ono warunek konieczny do wykonania jakichkolwiek prac na turbinach wiatrowych. Zawartość programu stanowi zbiór elementarnych zagadnień, opierających się o aktualne normy bezpieczeństwa.

Kurs został zaprojektowany tak, aby pomieścić personel pracujący zarówno na lądzie, jak i na morzu. Global Wind Organisation (GWO) jest stowarzyszeniem właścicieli i producentów turbin wiatrowych. Powstał w celu wspierania ograniczenia ilości od urazów w branży OZE.

Zawartość GWO Basic Safety Training

Szkolenie GWO Basic Safety Training umożliwia uczestnikom kursu wsparcie i opiekę nad sobą oraz innymi osobami pracującymi w przemyśle, poprzez posiadanie wiedzy i umiejętności następujących 5 modułów:

 • Pierwsza pomoc (First Aid),
 • Ręczne przenoszenie (Manual Handling),
 • Świadomość pożarowa (Fire Awareness),
 • Praca na wysokościach (Working at Height),
 • Przetrwanie na Morzu (Sea Survival).

Dzięki temu szkoleniu w nagłych wypadkach uczestnicy kursu będą mogli ewakuować, ratować
i udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Dowiedz się więcej.

Wymagania dla uczestników GWO Basic Safety

Uczestnik kursu musi być sprawny fizycznie i zdrowy, aby móc uczestniczyć w treningu GWO.
Nie ma formalnych wymagań wstępnych, chociaż kurs jest zalecanyc dla:

 • Właścicieli i/lub operatorów turbin wiatrowych,
 • Producenctów turbin wiatrowych,
 • Podwykonawców instalacji i konserwacji,
 • Osób fizycznych chcących wejść do sektora energii wiatrowej.

Cele kursu

Po zakończeniu delegaci będą mieli świadomość zagrożeń napotkanych podczas pracy w branży wiatrowej oraz sposobów ich kontroli i łagodzenia. Szkolenie zapewni uczestnikom dawkę wiedzy, umiejętności i pewności siebie. Kompetencje pomogą odpowiednio zareagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, sprzętu i procedur awaryjnych.

Zakończenie

Podstawowe szkolenie pozwoli Ci nabyć podstawowych umiejętności, a w związku z tym rozpocząć nową ścieżkę kariery. To ważne, ponieważ odpowiednio przeszkolony pracownik działa sprawniej. Ze względu na to, zacznij działać już teraz. Branża wiatrowa, w przeciwieństwie do wydobycia paliw kopalnych, to jedna z najbardziej rozwojowych sektorów rynku.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!

Advanced Rescue Training Standard Hub Spinner Inside Blade Rescue

Zaawansowane szkolenie ratunkowe Advanced Rescue Training pomoże zdobyć szersze kwalifikacje z zakresu pomocy osobie poszkodowanej. Grupą docelową kursu są technicy pracujący na farmach wiatrowych, którzy mają certyfikat z podstawowej pierwszej pomocy – First Aid. Szkolenie zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wiedza zdobyta na zajęciach warunkuje przetrwanie. Główną ideą kursu jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Advance Rescue Training opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi. Szkolenie zapewni Tobie i kolegom kompetencje dające szansę na efektywną i udaną akcję ratunkowej. Część Hub, Spinner Inside Blade Rescue szkoli delegatów ewakuacji z wnętrza turbiny, z piasty oraz łopat. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Kurs jest szczególnie ważny dla techników Blade Repair – osób serwisujących łopaty turbiny wiatrowej.

Advanced Rescue Training to przede wszystkim ćwiczenia

Szkolenie składa się z częśći teoretycznej w sali wykładowej i części praktycznej opierają się na odgrywaniu scenariuszy. Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych metod i technik ratowniczych. Wyższy standard zakłada także bezpieczeństwo w pracy na wyskokości – GWO Working at Height. Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

POZNAJ SZCZEGÓŁY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

To jeden z modułów Advanced Rescue Training, na który możesz się zapisać:

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

 • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
 • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Po tej części Advanced Rescue Training delegat będzie potrafił:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Omówić pojęcie i zastosować kąt podnoszenia oraz współczynnik kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

 • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
 • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!