Czas trwania kursu Blade Repair

Chciałbyś zacząć pracować jako technik turbin wiatrowych i dowiedzieć się, jaki jest czas trwania kursu Blade Repair? Wyjaśnimy, jak wygląda on w praktyce. Szkolenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych pracowników. Można je odbyć w Polsce, co znacznie oszczędzi Twój czas i pieniądze. Zapotrzebowanie na śmiałków wciąż rośnie!

Na świecie jest tylko 11 ośrodków treningowych, które dają kwalifikacje do szkolenia techników turbin wiatrowych. To niewielka liczba biorąc pod uwagę potrzeby rynku. Uprawnienia do naprawy łopat stanowią dziś pewny fach, więc rośnie także zainteresowanie kursem, organizowanym w naszym kraju, min. w jednym z wrocławskich firm.

Czas trwania kursu Blade Repair

Całkowity czas ukończenia modułu szkoleniowego Blade Repair szacuje się na 70 godzin, z wyłączeniem posiłków i przerw. Stanowi to okres 9 dni zajęć, podczas których delegaci odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dni są liczone łącznie z weekendami, z rzędu, ponieważ program odbywa się w trybie ciągłym.

Teoria odbywa się w ośrodku szkoleniowym, gdzie prowadzony jest wykład z prezentacją multimedialną i pomocami dydaktycznymi. Część ćwiczeniowa polega natomiast na dokonaniu podstawowych napraw w warunkach laboratoryjnych – w warsztacie ośrodka szkoleniowego. Wszystkie działania przebiegają pod okiem instruktora, w trosce o bezpieczeństwo uczestników.

Organizator może wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego do naprawy łopat, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, oraz że spełnione są wszystkie cele edukacyjne.

Proporcje zajęć

Wszystkie zajęcia muszą być odpowiednio skompowane, żeby zachować porządek. Jeśli chodzi o czas trwania kursu Blade Repair, proporcje są następujące:

– część teoretyczna – 1:12
– część praktyczna – 1:6

Z danych wynika, że biorąc udział w szkoleniu, będziesz dużo więcej pracował w warsztacie, niż sali wykładowej, ponieważ w kursie szczególny nacisk położony jest na aspekt techniczny.

Limity czasowe, a czas trwania kursu Blade Repair

W celu zapewnienia delegatom maksymalnej jakości organizator szkolenia nie może dziennie przekroczyć godzin podanych przez GWO. Należą do nich:

– czas kontaktu – 8 godzin dziennie,
– całkowity czas szkolenia – 10 godzin dziennie.

Jako czas kontaktu rozumie się czas trwania zajęć, ćwiczeń praktycznych i działań bezpośrednio z nimi związanych, więc jest to czas związany z samą nauką. Całkowity czas szkolenia obejmuje czas wykładów i praktyk, przerwy na posiłki, a także, w niektórych przypadkach, pokonaniem drogi między ośrodkami szkoleniowymi. Organizator szkolenia musi zapewnić wystarczającą ilość czasu dla doświadczonych delegatów, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z naprawą ostrzy w sposób konstruktywny dla reszty delegatów.

Szczegóły

Włodarze ośrodka szkoleniowego mogą wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, ponieważ priorytetem jest spełnienie wszystkich celów edukacyjnych.

Organizator szkolenia może zdecydować się na dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi harmonogramami, pod warunkiem, że całkowity czas trwania i elementy praktyczne nie ulegnie skróceniu. Elementy teoretyczne powinny być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile to możliwe.

Zawartość szkolenia Blade Repair

Zakres ćwiczeń należy do szerokich, więc i tematyka szkolenia jest rozległa. Czas szkolenia to aż 9 dni, więc na kursie poruszane zostaną kwestie:

 • Karta charakterystyki,
 • Instrukcja pracy,
 • Ocena ryzyka,
 • Zabezpieczenie terenu,
 • Skażenie środowiska,
 • Segregacja odpadów,
 •  Ergonomia,
 • Lock out tag out,
 • Środki Ochrony Osobistej,
 • Maski i filtry,
 • Bezpieczeństwo chemiczne,
 • Kompozyty i budowa łopaty,
 • Materiały,
 • Narzędzia i wyposażenie,
 • Umiejętności podstawowe,
 • Podstawowa laminacja,
 • Sandwich panel,
 • Malowanie,
 • Inspekcja łopaty,
 • Kontrola instalacji odgromowej,
 • Szlifowanie,
 • Wykończeniówka, wygładzanie,
 • Naprawy laminatów,
 • Wypełnianie (filling),
 • Naprawy powierzchni,
 • Naprawa krawędzi spływu,
 • Naprawa krawędzi natarcia,
 • Naprawy poszczególnych warstw,
 • Naprawa lini klejenia.

Zakończenie

Z pewnością masz wiele pytań odnośnie do szkolenia, dlatego czekamy na Twój kontakt. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, więc nie wahaj się i pisz lub dźwoń do nas. W branży wiatrowej ważne są procedury, więc warto znać formalną stronę szkoleń GWO. Polecamy także zasięgnąć języka u źródła, ponieważ na stronie światowej organizacji GWO znajdują się najbardziej żetelne informacje. Wiadomości te są ważne, bowiem wartość szkoleń jest relatywnie wysoka, dając jednocześnie kompetencje do rozwojej gałęzi przemysłu, w której panuje popyt na fachowców. Dzielimy się fachową wiedzą, więc warto sprawdzić także inne nasze artykuły.

Blade B w Ribe? Od teraz kurs zrobisz w Polsce

Uprawnienia do podjęcia pracy jako technik turbin wiatrowych to inwestycja w przyszłość. Zainteresowanie serwisem turbin wiatrowych rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na fachowców i ilość nowych projektów farm wiatrowych. Jak się okazuje, by odbyć akredytowane przez GWO szkolenie, wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Zamiast Blade B w Ribe, w Danii możesz z powodzeniem ukończyć analogiczny kurs o nazwie Blade Repair we Wrocławiu. Oszczędź czas i pieniądze!

Praca technika turbin wiatrowych wymaga ciągłych wyjazdów. Poza samym wykonywaniem zawodu musi on ciągle się doszkalać, a jednocześnie odnawiać kursy. Naprzeciw oczekiwaniom pracowników branży OZE wychodzą ośrodki szkoleniowe. Pojawiają się coraz liczniej także w Polsce, która w kwestii energii wiatrowej nie odnotowuje przecież imponujących wyników na tle Europy.

Jak wygląda kurs Blade Repair?

Na zajęciach trenerzy dzielą się cennymi informacjami na temat instalacji, serwisu i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych, a także elektrowni wiatrowych. Zgodnie z wytycznymi GWO, moduł Blade Repair poza częścią teoretyczną, przewiduje zajęcia praktyczne w warsztacie. Realne naprawy wymagałyby od kursantów użycia dostępu linowego, platform, czy cherry pickerów (zwyżek). Dlatego też naprawy odbywają się w warunkach laboratoryjnych. Po ukończeniu kursu GWO Blade Repair delegaci będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi, przeprowadzając inspekcje i naprawy łopat w podstawowym zakresie, wspierając w ten sposób ogólną poprawę bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Więcej o Blade Repair przeczytasz tutaj.

Blade B w Ribe, a Blade Repair we Wrocławiu

Ceny kursów są do siebie zbliżone, natomiast zagraniczny wyjazd jest czasochłonny, droższy i wymagającej bardziej skrupulatnej logistyki. Poza samym miejscem odbywania się szkolenia, oba kursy różnią się jeszcze programem. Blade B to szkolenie firmy Siemens Gamesa, które pojawiło się na rynku wcześniej. Blade Repair było inspirowane poprzednikiem, z tym że jego zakres jest szerszy niż Blade B. Poza tym Blade Repair to normy zunifikowane przez Global Wind Organization, przez co kwalifikacje te są honorowane na całym świecie.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

W kwestii napraw turbin wiatrowych często wymienia się także kursy w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Skandynawii. Okazuje się, że rodzime ośrodki szkoleniowe oferują podobne pakiety, które uprawniają do rozwijania międzynarodowej kariery w przemyśle energetycznym. Poza Blade Repair firmy szkoleniowe w Polsce oferują pakiety Advanced Rescue Training, Basic Technical Training oraz wiele innych pojedynczych zajęć. Możliwość ukończenia pakietów w wersji combined stanowi skondensowaną wiedzę w atrakcyjnej cenie. Za sprawą pakietów Gap kursanci mogą przekwalifikować się np. z pakietu Blade B, na Blade Repair, tym samym  poszerzając kompetencje. Wybór nad Wisłą jest więc szeroki.

Dlaczego warto jeszcze raz przemyśleć Blade B w Ribe?

Choć kurs w duńskim mieście stał się popularny, jakość kształcenia techników wcale nie odbiega od konkurencji. Szkolenie Blade Repair za sprawą certyfikatu GWO daje kandydatom szanse na znalezienia zatrudnienia, a każdy ukończony kurs zostaje zapisany w internetowej bazie danych GWO Winda. Poza tym właściciele ośrodków szkoleniowych oferują serię benefitów w postaci opłacenia biletu lotniczego, zakwaterowania i posiłków przez okres trwania kursu (9 dni). Inny aspekt to komunikacja – Polakom znacznie łatwiej będzie przyswoić wiedzę w ojczystym języku.

Czy już wiesz gdzie wybrać się na szkolenie? Jeśli masz pytania, czekamy na Twój kontakt.

Enhanced first aid GWO – zaawansowana pierwsza pomoc

W związku ze zwiększającą się odległością turbin od suchego lądu oraz zwiększonym czasem dotarcia personelu medycznego do ofiary wypadku, coraz większy nacisk kładzie się na pomoc ofiarom wypadków na miejscu zdarzenia. Zaawansowany kurs „Enhanced first aid GWO pierwsza pomoc offshore” pozwala absolwentowi przeprowadzić akcję ratunkową w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Kurs pierwszej pomocy bazuje na umiejętnościach nabytych na poziomie akcji ratowniczej.

Enhanced first aid GWO to zaawansowana pierwsza pomoc

Dzięki szkoleniu zwiększasz szansę na szybką interwencję w wyniku urazów poważnych lub zagrażających życiu wypadków lub chorób. W związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa, kurs wyposaża techników turbin wiatrowych w umiejętności i wiedzę pozwalającą na szybkie ustabilizowanie sytuacji kryzysowej do czasu przybycia specjalistycznego personelu medycznego.

Zaawansowana pierwsza pomoc na morzu

Program wspiera uczestników w aktywnym podejściu do zarządzania wypadkami i obejmuje szeroki zakres umiejętności praktycznych, podczas gdy w tym zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych, kontrolę intensywnego krwawienia, schematy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym stosowanie AED i podawanie gazów w nagłych przypadkach medycznych, w tym tlenu.

Zajęcia „Enhanced first aid GWO”, czyli pierwsza pomoc offshore jest uzupełniony o procedury przygotowane specjalnie dla turbin wiatrowych, zawierającym cały sprzęt ratunkowy, o którym mowa i który jest używany podczas kursu. Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy szkolenia First Aid, które pracownik branży energetycznej musi odbyć w pakiecie szkoleń podstawowych. Więcej na temat szkolenia przeczytasz na stronie Global Wind Organization.

Zawartość kursu Enhanced first aid GWO to:

 • Praktyczne zastosowanie i pełne zrozumienie zasad pomocy poszkodowanym,
 • Budowanie odpowiednich zachowań przy zdarzeniach i wypadkach,
 • Natychmiastowe ratowanie życia w sytuacjach awaryjnych,
 • Zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzeń ustalających dla jamy ustnej i nosowej,
 • Wspomaganie oddychania z workiem i maską zaworem,
 • Podawanie gazów medycznych, w tym tlenu,
 • Monitorowanie stanu poszkodowanego z wykorzystaniem pulsoksymetrów,
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),
 • Kontrola intensywnego krwawienia za pomocą opatrunków, środków hemostatycznych i opasek uciskowych,
 • Kontrola kręgosłupa.

Dodatkowo:

 • Unieruchomienie pojazdu w razie wypadku,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w drodze do i z pracy,
 • Pomoc ofiarom wypadków,
 • Ratownictwo drogowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS

Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat GWO First Aid, ponieważ jest to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki.

Cele kursu zaawansowanej pierwszej pomocy

Do końca kursu kandydaci będą w stanie:

 • Wykazać się umiejętnością oceny funkcji życiowych poszkodowanego w wyniku oględzin,
 • Przedstawić zasady zarządzania zdarzeniami dotyczącymi scenariuszy w kontekście sektora energii wiatrowe,
 • Zaprezentować bezpieczne i efektywne wykorzystania sprzętu zawartego w pakiecie awaryjnym dla turbin wiatrowych.

Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania niezależnie akredytowanego certyfikatu zaawansowanej pierwszej pomocy, który uzyskasz go w wyniku pomyślnego ukończenia zajęć.

Dlaczego warto?

Obecnie  kurs  ofshore jest coraz częściej wymagany przez pracodawców. Ciągłe poszerzanie swoich kompetencji sprzyja znalezieniu lepszej pracy i zwiększeniu swoich zarobków. Pamiętajmy, że z czasem szkolenia stają się standardem, więc tym lepiej dla Ciebie, im szybciej ukończysz i uzyskasz nasz certyfikat. Pierwsza pomoc to także praktyczna wiedza, która niejednokrotnie decyduje o życiu ludzi.

Zobacz także inne nasze szkolenia i zobacz jak wygląda praca „na wiatrakach”. Czekamy na Twój kontakt.

Turbiny wiatrowe i koncepcje ich stworzenia

Odnawialne źródła energii to już teraźniejszość. Jednym z najważniejszych wynalazków XXw. są turbiny wiatrowe, które wiodą prym w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Nie dziwi więc fakt, że stały się punktem uwagi inwestorów. Być może przez turbiny wiatrowe w przyszłości nie będziemy zależni od surowców takich jak ropa naftowa i gaz? Już teraz dają nam one spore oszczędności, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Zobacz jak są skonstruowane.

W związku z rozwojem technologii turbin wiatrowych energia wytwarza się w oparciu o zasoby naturalne, nie emitujące gazów szkodliwych dla planety. Technologia turbin wiatrowych oferuje energię elektryczną przy niższych kosztach instalacji i konserwacji niż podczas wykorzystania tradycyjnych źródeł energii.

W tym rozwiązaniu przetwarza się energie wiatru na energię elektryczną. Turbiny wiatrowe często mylnie określa się mianem wiatraka, który przetwarza energię wiatru na energię mechaniczną.

Turbiny wiatrowe w powszechnym zastosowaniu

Nowoczesne turbiny wiatrowe można podzielić na dwie konfiguracje w zależności od osi obrotu łopat wirnika: turbiny wiatrowe z osią poziomą (HAWT) oraz turbiny wiatrowe z osią pionową (VAWT).

W ostatnich latach większość komercyjnych turbin wiatrowych stanowią turbiny wiatrowe z osią poziomą (HAWT), których oś obrotu jest pozioma do gruntu i prawie równoległa do przepływu wiatru. Turbiny tego typu mają pewne zauważalne zalety, takie jak niska prędkość wiatru i łatwe rolowanie. Ogólnie rzecz biorąc, moc wyjściowa HAWT jest wyższa od osi pionowej turbiny wiatrowe dzięki lepszemu współczynnikowi mocy w HAWT. Trzeba dodać, że technicy montują generatory i przekładnie tych turbin nad wieżą, co czyni konstrukcje bardziej skomplikowaną i kosztowną.

Ile łopat mają turbiny wiatrowe?

Turbiny wiatrowe HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) można sklasyfikować jako jednołopatkowe, dwułopatkowe, trzyłopatkowe i wielołopatkowe. Pojedyncze łopaty HAWT wciąż są niszowe, mimo że przy ich budowie redukuje się koszty związane z zakupem materiału. Aby zrównoważyć ciężar pojedynczych łopat, wymagają one przeciwwagi po przeciwnej stronie piasty. Dodatkowo potrzebują one większej prędkości wiatru, aby wytworzyć taką samą moc, jaką uzyskuje się dzięki trzem łopatom HAWT.

Turbiny wiatrowe z dwoma łopatami  mają ten sam mankament, co turbiny jednołopatowe. Również potrzebują przeciwwagi, a ilość wytwarzanego przez nie prądu nie jest optymalna. Z kolei turbiny wielołopatkowe znalazły zastosowanie jako „wiatraki pompujące wodę”, gdzie spełniają zadanie lepiej, niż przy produkcji energii elektrycznej. Dlatego też większość obecnych komercyjnych turbin wiatrowych posiada trzy łopaty.

Klasyfikacja turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe z osią poziomą, bazujące na orientacji wirnika, można również podzielić na turbiny wiatrowe z wirnikiem „do wiatru” i „z wiatrem”, czyli systemem ciągnącym i pchającym. Kiedy wiatr uderza w wirnik przed wieżą i sprawia, że obraca się, wtedy nazywa się to turbiną wiatrową „z wiatrem”. Zaletą konstrukcji (ciągnącej) czyli „do wiatru” jest to, że łopaty mogą pracować w niepodzielonym przepływie powietrza, a siły wiatru obracają wirnik w kierunku krawędzi natarcia łopaty. Dlatego też potrzebują one dodatkowego aktywnego mechanizmu, „jołowania – rotowania łopaty” YAW, aby utrzymać wirnik (łopaty) przed wiatrem. Z drugiej strony, w turbinach wiatrowych „z wiatrem”, wiatr uderza najpierw w wieżę, a następnie w wirnik. W związku z tym wiatr sam sobie może utrzymać wirnik bez żadnego dodatkowego mechanizmu.

Przez cały czas kierunek wiatru nie jest stabilny i szybko się zmienia, dlatego turbina wiatrowa do wiatru odchyla się szybciej niż z wiatrem ze względu na aktywny mechanizm odchylenia.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Projektanci budują liczne farmy wiatrowe na całym świecie w technologii turbin wiatrowych zarówno na morzu, jak i na lądzie. Dowiedz się więcej o instalacji turbin wiatrowych.

Lądowe turbiny wiatrowe są często instalowane na terenach górskich w celu osiągnięcia wyższych prędkości wiatru. Jednak lądowe turbiny wiatrowe nie są budowane tak szybko jak morskie ze względu na pewne ograniczenia, takie jak odgłosy pochodzące z łopat i ograniczona dostępność gruntów.

Turbiny wiatrowe na morzu dają nam większą moc i pracują więcej godzin w każdym roku w porównaniu z tymi samymi turbinami zainstalowanymi na lądzie ze względu na wyższe i bardziej stałe prędkości wiatru na obszarach otwartych.

Kolejną zaletą korzystania z turbin wiatrowych na morzu jest mniejsza turbulencja wiatrowa o wyższych średnich prędkościach wiatru i mniejsze odgłosy akustyczne emitowane przez turbinę. Z drugiej strony, lądowe systemy wiatrowe mają pewne inne zalety, które sprawiają, że są one również istotne, takie jak: tańsza konstrukcja nośna, tańsza instalacja i dostęp w okresie budowy, tańsza integracja z siecią elektroenergetyczną oraz tańszy i łatwiejszy dostęp do eksploatacji i konserwacji.

Elementy turbin wiatrowych

Obecnie większość komercyjnych turbin wiatrowych to turbiny wiatrowe o poziomej osi z typowymi trzema łopatami. Główne podsystemy poziomej turbiny wiatrowej, można rozdzielić na wirnik składający się z łopat i piasty; Gondolę, która obejmuje przekładnię, układ napędowy, części sterujące i system „jołowania – YAW”; wieżę i fundament, który zależy od typu turbiny, na lądzie lub na morzu i wreszcie równowagę systemu elektrycznego, który obejmuje kable, rozdzielnice, transformatory, falowniki i ewentualnie elektroniczne przetwornice mocy.

Czym jest Rotor?

Najważniejszą częścią turbiny wiatrowej jest rotor, czyli wirnik, który składa się z piasty i łopat. Wirnik odbiera energię kinetyczną z przepływu wiatru i przekształca ją w mechaniczną za pomocą wału.

Aerodynamika łopat wirnika

Aerodynamika zajmuje się wpływem sił gazowych na ciała, gdy powietrze lub inne gazy przez nie przechodzą. Podczas opracowywania turbin wiatrowych przeprowadzono kilka badań i zapytań w zakresie aerodynamiki w celu znalezienia udanego modelu.

Profile powietrzne

Przekrój poprzeczny łopaty turbiny wiatrowej jest profilem powietrznym, który służy do generowania sił mechanicznych spowodowanych ruchem cieczy wokół profilu powietrznego. Szerokość i długość łopaty zależą od pożądanej wydajności aerodynamicznej i maksymalnej wymaganej mocy wirnika.

Parametry profili powietrznych, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe

Główne cechy profilu powietrznego pokazano na rysunku. Wzdłuż łopat stosuje się różne rodzaje profili powietrznych w celu wychwytywania energii z wiatru. Przy projektowaniu łopat dostępne są rozmaite profile powietrzne, które są klasyfikowane według numerów określonych przez NACA (Krajowy Komitet Doradczy ds. Lotnictwa).

Siły na profilu powietrznym

Gdy profil powietrzny znajduje się w strumieniu wiatru, powietrze przechodzi zarówno przez górną, jak i dolną powierzchnię łopaty, która ma typowy zaokrąglony kształt. Taki kształt sprawia, że powietrze pokonuje większą odległość na jednostkę czasu w górnej części łopatki niż z niższej strony. Innymi słowy, cząsteczki powietrza poruszają się szybciej w górnej części profilu powietrznego.

Czy znasz twierdzenie Bernoullego? Wg. jego teorii różnorodność prędkości w górnej i dolnej części łopaty daje różny nacisk na górną i dolną powierzchnię profilu powietrznego. W związku z tym, te różnice ciśnień w profilu powietrznym powodują powstanie siły R. Jest ona podzielona na dwa główne składniki w kierunkach x i y w następujący sposób:

Siła nośna

Określa się ją jako siłę pionowa w stosunku do kierunku nadchodzącego przepływającego powietrza. Jest wynikiem nierównomiernego nacisku na górną i dolną powierzchnię profilu powietrznego. Określa ją wzór:

RL = CL 1 qAV2 = współczynnik siły nośnej × siła dynamiczna

Siła oporu

definiuje się ją jako siłę równoległa do kierunku nadchodzącego przepływającego powietrza. Siła oporu generuje siły tarcia  na powierzchni profilu powietrznego, jak i nierównomiernym naciskiem na powierzchnie profilu powietrznego. Siłę oporu (FD) określa się wzorem:

RD = CD 1 qAV2 = Współczynnik siły oporu × siła dynamiczna

gdzie q to gęstość powietrza, V to prędkość niezakłóconego przepływu powietrza, a A to rzutowany obszar profilu powietrznego (pas × rozpiętość). Z kolei CL, CD to współczynniki nośności i oporu, które można znaleźć w eksperymentach w tunelu aerodynamicznym. W tunelu aerodynamicznym siły nośne i siły oporu stałego profilu powietrznego mierzy się przez niektóre przetworniki. Są one umieszczone w płaszczyznach pionowej i poziomej.

Siły nośne i oporu na profilu powietrznym są zależne od kąta natarcia – kąta α. Jest on kątem pomiędzy niezakłóconym kierunkiem wiatru a cięciwą profilu. Siła nośna wzrasta wraz z α i osiąga maksymalną wartość przy pewnym kącie natarcia. Po tym konkretnym punkcie współczynnik nośności szybko maleje wraz z dalszym wzrostem wartości α. W wyniku wejścia w przepływ powietrza w rejonie turbulentnym, warstwy graniczne zostają oddzielone od profilu powietrznego. Dlatego też siła oporu szybko wzrasta i siła nośna spada w tym rejonie.

Branża OZE to ciągle nowy trend rozwoju, który jest w stałej fazie wzrostu. Szczególnie atrakcyjne wydają się miejsca pracy i szkolenia, dające uprawnienia do do podjęcia zatrudnienia na całym świecie, np. jako trener GWO. Z pewnością turbiny wiatrowe to nasza świetlana przyszłość, która może okazać się ratunkiem światowej gospodarki i ekologii. Oszczędne z pożytecznym da sukces odwieczny.

Praca na wiatrakach? Czym jest i jak wygląda w praktyce

Energetyka wiatrowa to część potężnej gałęzi przemysłu związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE). To globalne przedsięwzięcie, które skupia wokół siebie projektantów, producentów i liczne firmy budowlane oraz osoby, które interesuje „praca na wiatrakach”. To także przemysł związany wdrażaniem innowacji, agencje pracy i całe zaplecza logistyczne. Dla Ciebie też znajdzie się tu miejsce!

W życiu kilka rzeczy jest nieukninonych. Należą do nich zmiany klimatyczne, większe zainteresowanie ochroną środowiska i coraz większa eksploatacja paliw alternatywnych do znanych nam surowców kopalnych. Pomijając kontekst polityczny, widzimy, że wraz z rozwojem technologicznym do realizacji określonych założeń potrzebne są również zasoby ludzkie. Z racji tego, branża OZE staje się coraz bardziej chłonna, a zapotrzebowanie na techników i ekspertów wciąż rośnie.

Podejmiesz rękawice?

Jeżeli szukasz prawdziwego wyzwania w życiu to właśnie miejsce dla Ciebie. Branża odnawialnych źródeł energii oferuje swoim pracownikom doskonałe wynagrodzenia, możliwość ciągłego rozwoju i nieprzerwane zatrudnienie na wiele lat. W tej gałęzi przemysłu na każdym etapie produkcji nieodzowny jest udział specjalistów. Specjalizacja polega na połączeniu własnych unikalnych predyspozycji, wiedzy i doświadczeń wraz z szeregiem kursów i uprawnień predestynujących do wykonywania coraz ambitniejszych zadań.

Jeśli masz wykształcenie energetyczne lub żyłkę przedsiębiorcy, możesz spróbować swoich sił w tworzeniu lub sprzedaży rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jeśli jednak poszukujesz dobrze płatnej pracy, a nie masz wykształcenia i doświadczenia, ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym dokładnie jest praca na wiatrakach?

Przede wszystkim praca na wiatrakach to określenie potoczne, w gruncie rzeczy jest to praca w środowisku turbin wiatrowych, zarówno od strony instalacyjnej, jak i serwisowej. Jest to praca w warunkach niekomfortowych, wiążąca się z częstymi wyjazdami zagranicznymi (tzw. rotacje), którą poprzedzają drogie kursy. Inwestycja w szkolenia jest jednak opłacalna, bo zwraca się one już po pierwszym miesiącu pracy. Więcej o zarobkach przeczytasz tutaj.

Praca sama w sobie bazuje na wykorzystaniu kompozytów, narzędzi (w tym elektronarzędzi) przemieszczaniu się w ciasnych pomieszczeniach i porozumiewaniu się w języku angielskim. Należy sobie zdać sprawę, że na wyjątkowo małej powierzchni jaką zajmuje wnętrze turbiny wiatrowej występuje specyficzna koncentracja zagrożeń. To nie tylko praca na wysokości, praca z narzędziami czy ciężkie ładunki. To praca z prądem, hydrauliką, kompozytami czy nawet działania IT. Plusem serwisu i instalacji turbin wiatrowych, poza dochodami, jest bezapelacyjnie możliwość zwiedzania świata, poznawanie ciekawych ludzi i stabilne zatrudnienie na lata. Branże OZE daje także możliwość wyznaczenia indywidualnej ścieżki kariery, jak choćby przekucie wiedzy technicznej w merytoryczną i prowadzenie kursów dla przyszłych techników.

Jak wyglądają kursy?

Chcąc serwisować łopaty turbin wiatrowych musisz odbyć szkolenie podstawowe BST, a następnie kurs Blade Repair.

Basic Safety Training (BST) to nic innego jak dawka fachowej wiedzy dotyczącej zasad BHP – wiedzy o zagrożeniach pożarowych, pierwszej pomocy, pracy na wysokości, przenoszeniu przedmiotów i przetrwaniu na morzu (opcjonalny, uprawnia do pracy przy turbinach wiatrowych na morzu). Wszystkie te kursy trwają 7 dni i są podzielone na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. Kurs BST jest punktem wyjścia do pracy jako technik w środowisku turbin wiatrowych. Bez niego można odbyć inne kursy, ale nie zdobędzie się pracy w zawodzie.

Kurs Blade Repair to szkolenie z zakresu napraw łopat turbin wiatrowych. Po kursie uczestnik będzie mógł bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi, przeprowadzać inspekcje i podstawowe procedury naprawy łopat, wspierając w ten sposób ogólną poprawę bezpieczeństwa personelu z funkcjami roboczymi, koncentrując się na naprawach kompozytowych i inspekcjach w przemyśle wiatrowym. Szkolenie trwa 9 dni i jest podzielone na część teoretyczną i ćwiczenia warsztatowe.

Certyfikacja

Wraz ze szkoleniem i nauką, uzyskujesz certyfikaty. Certyfikaty są czasowe i wydawane na okres dwóch lat. Należy je odświeżać co 2 lata licząc od daty wydania certyfikatu. Wyjątkiem jest Blade Repair oraz Basic Technical Training, który robisz raz na całe życie. Odpowiednie kursy pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności, a także zdolności interpersonalne.

Aby certyfikat szkolenia był respektowany przez pracodawców, należy zwrócić uwagę, czy jest to kurs akredytowany przez Global Wind Consulting. Szkolenia GWO to element unifikacji uprawnień i standardów, konieczny do pracy w międzynarodowym środowisku. Z tego względu dopytaj organizatorów kursu o ten aspekt, by nie dać się oszukać.

Zawsze bądź czujny i ufaj tylko technikom, bo to ich wiedza praktyczna przełoży się na jakość Twojego wyszkolenia w przyszłości. Nie obawiaj się pytać i sprawdzać kim jest twój trener. Reasumując, twoje pieniądze to twoje prawo.

Czym jest GWO?

Na całe szczęście nad procesem edukacyjnym czuwa Global Wind Organisation (GWO). GWO to organizacja non profit złożona z przedstawicieli największych światowych producentów turbin wiatrowych, czyli osób na stałe związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szerokim spektrum szkoleniowców z całego świata. Organizacja i cała branża dążą do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków, podczas gdy ciężko wyeliminować całkowicie niepożądane zdarzenia. Będąc na projektach można wyczuć podmiotowe podejście do pracownika.

Komunikacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie pozostaje bez echa i każdy incydent ma swoje konsekwencje w celu uniknięcia złych zachowań w przyszłości. Zdarzają się oczywiście sytuacje owiane wielką tajemnicą, ponieważ mogłyby np. zdyskredytować firmę wykonawczą lub właściciela i często to są sytuacje, gdzie winę ponosi zarząd, a jest ona przesuwana na pracowników niższego szczebla. Dlatego tak ważny jest poziom wyszkolenia i znajomość zasad. Zatrudnianie pracowników do pracy w przemyśle wiatrowym jest kwestią rygorystyczną. Jeśli chcesz zostać technikiem turbin wiatrowych, Global Wind Consulting tobie z pewnością pomoże. Żeby zacząć pracę powinieneś posiadać niezbędne szkolenie, wymagane certyfikaty, odpowiednie umiejętności oraz znajomość języka branżowego.

Dla kogo jest praca na wiatrakach?

Mimo tego, że wymogi formalne do podjęcia pracy to pełnoletniość, z praktycznego punktu widzenia wiemy, że nie każdy podoła wyzwaniu. Wielu uczestników kursów obawia się, że brak doświadczenia w pracach na wysokości może pozbawić ich szans na sukces. Z pewnością to praca dla osób odpowiedzialnych i przestrzegających zasad oraz chcących się rozwijać.

Nie da się ukryć, że turbiny wiatrowe są wysokimi obiektami i z tymi wysokościami należy się zmierzyć. Nie oznacza to, że będziesz wisiał na linie na zewnątrz wiatraka. Praca na wiatrakach bardziej przypomina poruszanie się po klatce schodowej z poręczami niż balansowanie na linie nad przepaścią. Oznacza to, że jak winda nie będzie działać będziesz musiał wchodzić po drabinie oczywiście z zabezpieczeniem. Ogólnie jest bezpiecznie, każdy podest posiada barierki, każda drabina posiada system do powstrzymywania spadania, w turbinie są czujki ogniowe itd. Strach przed dużą wysokością da się pokonać, ale paniczny lęk może tu stanowić problem.

Poza tym, praca w tym środowisku wymaga zdolności manualnych niezbędnych do przeprowadzenia napraw. Jeśli jesteś majsterkowiczem, to ten świat wyda Ci się bliższy, a wiedza łatwiejsza do przyswojenia. Prace nie wymagają jednak zegarmistrzowskiej precyzji i każdy może nabrać w nich praktyki.

Naprawy łopat turbin wiatrowych opierają się na wykorzystaniu związków chemicznych. Przed rozpoczęciem szkolenia dowiedz się, czy nie masz na nie uczulenia, bo to dyskwalifikuje pracownika z wykonywania podobnych czynności. Technicy mają na co dzień do czynienia z epoksydami i laminatami oraz innymi związkami chemicznymi i pyłem. Nawet jeśli masz alergię na jakikolwiek związek, wysoki poziom językowy pozwoli Ci wykonywać pracę biurową w branży OZE.

Praca na wiatrakach to także inne kursy GWO

W Polsce dostępne są wszystkie kursy certyfikowane przez GWO, a zatem i przez pracodawców:
BASIC SAFETY TRAINING (BST) / REFRESHER (kurs odświeżający)
– FIRE AWARENESS,
– FIRST AID,
– MANUAL HANDLING,
SEA SURVIVAL,
– WORKING AT HEIGHTS,

ZAAWANSOWANE
ENHANCED FIRST AID (Refresher),
BLADE REPAIR,
– SLINGER SIGNALLER,

ADVANCED RESCUE TRAINING / REFRESHER
– NACELLE, TOWER & BASEMENT RESCUE,
– HUB, SPINNER & INSIDE BLADE RESCUE,
– SINGLE RESCUER – HUB, SPINNER & INSIDE BLADE,
– SINGLE RESCUER – NACELLE, TOWER, BASEMENT,

BASIC TECHNICAL TRAINING STANDARD
– INSTALLATION,
– MECHANICS,
– ELECTRICAL,
– HYDRAULICAL.

Odbycie szkolenia wg. standardów GWO umożliwia podjęcie pracy na całym świecie oraz zdobycie nowego, dobrze płatnego zawodu.

Szkolenia GWO w ośrodkach współpracujących z Global Wind Consulting są dofinansowywane poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), BUR, Urzędy Pracy oraz jeżeli to nie możliwe posiadamy kilka innych rozwiązań, które mogą złagodzić skutki przebranżawiania się, a szczególnie duży jednorazowy koszt takiej operacji.

Zachęcamy do kontaktu

Blade Repair i Blade B – co warto wiedzieć o kursach

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników naprawy łopat turbin wiatrowych jest obecnie w fazie zwyżkowej. Przemysł energii wiatrowej stale się rozwija. Współmiernie do niego przybywa szkoleń, takich jak kursy Blade B i Blade Repair. Serwisanci turbin wiatrowych pracują na rynkach całego świata, ponieważ instalacje tego typu buduje się dziś w każdym zakątku globu. Zobacz jak do nich dołączyć i dostać posadę w branży energetycznej.

Ilość turbin wiatrowych na całym świecie nieuchronnie zbliża się do miliona, a to oznacza 3 miliony łopat wiatraków do inspekcji i okresowych napraw. Praca na turbinach wiatrowych stanowi więc niezliczoną ilość wyzwań, ale żeby ją wykonywać trzeba nabyć uprawnienia, czyli odbyć serie szkoleń GWO.

Kwalifikacje do wykonywania pracy technika napraw łopat turbin możesz nabyć w stolicy dolnego śląska. To właśnie we Wrocławiu mieści się ośrodek szkolący nowych pracowników branży energetycznej, gdzie przede wszystkim spotkasz techników z wieloletnim doświadczeniem.

Czym różnią się kursy Blade Repair i Blade B?

Przede wszystkim kurs Blade Repair stanowi rozszerzenie dla wersji kursu Blade B, dopuszczająca tym samym bardziej skomplikowane naprawy łopat turbin wiatrowych. Kursy  Blade Repair i Blade B są do siebie zbliżone, choć w części teoretycznej i praktycznej Blade Repair jest zbliżony do Siemens Blade C. Czas trwania kursu, a także zakres tematyczny ćwiczeń są podobne. Przygotowują one uczestników do wykonywania bardziej złożonych napraw turbin łopat wiatrowych, niż szkolenie Siemens Blade B. Ponadto kurs Blade Repair jest akredytowany przez GWO, czyli światową organizację stworzoną przez takich potentatów rynku jak Siemens, Vestas, czy GE. Tym samym po jego ukończeniu kursant może być pewny, że wszystkie standardy zostały spełnione.

Jakie korzyści dają kursy typu Blade Repair i Blade B?

Moduł GWO „Blade Repair” został przygotowany we współpracy z członkami GWO w oparciu o konkretne oceny ryzyka, dane ze statystyk wypadków i incydentów związanych z instalacją, serwisem i konserwacją łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych. Norma ta opisuje wymagania dotyczące szkolenia w zakresie naprawy łopat, które są zalecane przez członków GWO.

Podczas blisko dwutygodniowego kursu (trwa 9 dni) nauczysz się umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy w branży energetycznej. Swoją wiedzą podzielą się doświadczeni instruktorzy i inżynierowie z zespołu serwisowania łopat GLOBAL WIND CONSULTING. Na zajęciach poznasz teorię w sali wykładowej i nabędziesz praktycznych umiejętności warsztatowych.

Kursy Blade B i Blade Repair są normą wymaganą w branży energetycznej. Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy należy zdać jeszcze kursy Basic Safety Standard (BST) składający się z kursu: pierwszej pomocy, pracy na wysokości, przenoszeniu przedmiotów, zagrożeń pożarowych i przetrwania na morzu (opcjonalnie). Więcej o szkoleniach i specyfice pracy przeczytasz tutaj.

Co obejmuje kurs techniczny Blade Repair?

Na zajęciach nauczysz się:

 • Budowy turbin wiatrowych,
 • Kontroli łopat wirnika i napraw powierzchniowych,
 • Klasyfikacji i metody zgłaszania szkód,
 • Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Dokonać przeglądu i praktycznej naprawy łopat,
 • Materiałów i narzędzi do napraw kompozytów,
 • Zrozumienie chemicznych procesów utwardzania,
 • Technologie klejenia i adhezji,
 • Wprowadzenie do zaawansowanych metod naprawy.

Dla kogo są kursy Blade Repair i Blade B?

Grupa docelowa szkoleń to trzy typy klientów. Pierwszy z nich stanowią technicy dostępu linowego, pracujący w wielu branżach, którzy poszukują możliwości poszerzenia swoich kwalifikacji. Drugi typ to osoby chcące pracować jako technik naprawy łopat, ponieważ szkolenie GWO Blade Repair jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o pracę w przemyśle energetycznym. Ostatnia grupa to inżynierowie zainteresowani technikami konserwacji łopat i ich laminacją.

Jakie wymagania stawia kurs?

Program nie wymaga od uczestników wcześniejszego szkolenia ani umiejętności technicznych. Organizatorzy dostarczą wszystkie istotne informacje w formie łatwych do prześledzenia prezentacji i szkolenia praktycznego w warunkach warsztatowych. Ważne by kandydat nie miał panicznego lęku wysokości, alergii na epoksydy stosowane w naprawach i posiadał podsawowe zaplecze. Ważna jest tu znajomość języka angielskiego conajmniej w stopniu komunikatywnym oraz znajomość pojęć branżowych, a także zacięcie do przeprowadzania napraw. Kurs nie przewiduje wprowadzenia ograniczeń co do kondycji fizycznej, jednak dobra forma jest zdecydowanie mile widziana, ponieważ praca jest wymagająca fizycznie.

Okres ważności

Szkolenie  GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Reasumując, program zakłada, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Zakłada też, że jego uprawnienia, w przeciwieństwie do innych kursów, nigdy nie wygasają.

Finansowanie szkoleń typu Blade Repair i Blade B

Global Wind Consulting oferuje atrakcyjne formy wsparcia dla osób pragnących się przebranżowić. Organizacja wspiera osoba pragnąc rozpocząć pracę w najbardziej dochodowej i przyszłościowej gałęzi przemysłu XXI wieku. Aby rozpocząć pracę konieczna jest jednak relatywnie spora inwestycja. Kursanci mogą więc liczyć na:

Zakończenie

Zarówno szkolenie Blade Repair, jak i Blade B są do siebie zbliżone. Nie ulega wątpliwości, że szkolenie Blade Repair daje kursantom większe kompetencje, podczas gdy cena obu kursów jest do siebie zbliżona. Przesłanką przemawiającą za wyborem Blade Repair jest także akredytacja Global Wind Organization, ponieważ stanowi ona gwarancję ukończenia zajęć na światowych standardach szkolenia techników. A Ty? Które szkolenie wybierzesz?

GWO Blade Repair

Celem modułu GWO Blade Repair jest nabycie kompetencji i uprawnień do serwisowania i konserwacji łopat turbin wiatrowych. Podczas dziewięciu dni szkolenia kursant zdobędzie wiedzę na temat podstawy napraw w teorii oraz części praktycznej w warsztacie. Ostatni dzień to egzamin z wiedzy teoretycznej. Pozytywny wynik na egzaminie pozwala uzyskać certyfikat i zdobyć pracę na całym świecie. Poza kursem Blade Repair do rozpoczęcia pracy w środowisku turbin wiatrowych niezbędny jest jeszcze kurs z wiedzy podstawowej Basic Safety Training.

Moduł GWO Blade Repair

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej. Będą mogli także bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Poznaj szczegóły!

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m,
 • Reparacji krawędzi natarcia do 1,5 m,
 • Serwisu na głębokość do rdzenia,
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²,
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu,
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej.

Grupa docelowa Blade Repair

 • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
 • Personel wykonujący funkcje związane z pracą. Zostały one ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Program zajęć zakłada, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Przechodząc pozytywnie kurs, nie musisz więc go więcej odnawiać.

Blade B, a Blade Repair

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”, natomiast Blade Repair to poszerzona wersja kursu Siemensa, ponieważ zawartość merytoryczna kursu Blade Repair jest bardziej zbliżona do kursu Blade C. Poza tym Blade Repair to szkolenie akredytowane przez GWO. Więcej o różnicach przeczytasz tutaj.

Dowiedz się więcej

Szkolenie Blade Repair, w przeciwieństwie do innych szkoleń trwa 70 godzin. Informacje o kursie uzyskasz tutaj,  podczas gdy my zapraszamy do kontaktu! Zadźwoń lub napisz, a z pewnością damy Ci wszystkie niezbędne informacje. Ilość wakatów w branży energetycznej wciąż rośnie, gdy pracy nie ubywa. Tak więc, branża OZE wydaje się najbardziej rozwojową.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!