Instruktor GWO – Train The Trainer

Program szkolenia Train The Trainer – Instruktor GWO

Grupą docelową kursu stanowią wyszkoleni technicy, którzy pragną rozpocząć działalność trenerską i traktować ją jako główne źródło dochodu. Oczywiście instruktor GWO, po szkoleniu, zdobędzie kompetencje z wiedzy merytorycznej i praktycznej nauki przekazywania wiedzy kursantom. Zapraszamy na zajęcia ochotników z zacięciem dydaktycznym i doświadczeniem w branży OZE. Nasz kurs zostanie poparty certyfikatem, dlatego po zajęciach będziesz mógł podjąć pracę w dowolnym ośrodku szkoleniowym.

GWO Train The Trainer by Global Wind Consulting

Program nastawiony jest na pracę nad dopracowaniem i ugruntowaniem tych elementów, które decydują o funkcjonowaniu na rynku szkoleniowym i budowaniu własnej przewagi na tle innych trenerów. W przeciwieństwie do innych szkoleń kładziemy nacisk na jak najefektywniejsze szkolenie. Zależy nam, by szkolony przez nas instruktor GWO obrał własny styl prowadzenia zajęć.

Nasza kadra to sztab specjalistów znających aspekt teoretyczny i praktyczny pracy w branży OZE. Przede wszystkim osoby prowadzące zajęcia mają doświadczenie związane z pracą przy serwisie turbin wiatrowych na całym świecie i mają w swoim portfolio niezliczoną ilość zajęć poprowadzonych na sali wykładowej i w warsztacie.

Zakres działań szkolenia:

Poszczególne obszary szkolenia skupiają się przede wszystkim na dwóch relacjach:

1. Z uczestnikami kursów:
– doświadczanie procesu grupowego oraz różnych styli zachowań,
– nabycie kompetencji trenera, rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie,
– wykształcenie własnego, unikalnego stylu komunikacji z grupą, ponieważ ugruntowanie tych cech wpływa na pozytywny feedback,
– uwagi i rekomendacje od grupy dotyczące mocnych stron instruktora.

2. Z pracodawcą:
– praca nad produktem szkoleniowym i sukcesywne doskonalenie go, by jeszcze bardziej spełniał oczekiwania klienta i realizował jego potrzeby,
– etyka relacji z pracodawcą,
– omówienie problemów okopywania się firm we własnych procedurach,
– problemy w ewolucji materiałów dydaktycznych,
– tworzenie materiałów prezentacyjnych,
– kreowanie atrakcyjnych i użytecznych pomocy do realizacji szkolenia,
– testowanie nowych rozwiązań,
– weryfikacja zdobytej wiedzy, ewaluacja.

Zasada jest prosta, my trenujemy, a Ty trenujesz innych po kursie. Wiele osób jest zmęczona pracą serwisanta, ponieważ odbywa się ona w trudnych warunkach i z dala od domu. Nasza oferta to znakomita okazja, by przekuć swoje doświadczenie w realne zyski.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas i zapisz się na zajęcia. Jesteśmy pewni, że warto inwestować w przyszłość, ponieważ branża OZE ciągle się rozwija. Być może wybierzesz inne nasze kursy?

Enhanced first aid GWO – pierwsza pomoc

W związku ze zwiększającą się odległością turbin od suchego lądu oraz zwiększonym czasem dotarcia personelu medycznego do ofiary wypadku, coraz większy nacisk kładzie się na pomoc ofiarom wypadków na miejscu zdarzenia. Zaawansowany kurs „Enhanced first aid GWO pierwsza pomoc offshore” pozwala absolwentowi przeprowadzić akcję ratunkową w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Kurs pierwszej pomocy bazuje na umiejętnościach nabytych na poziomie podstawowej pierwszej pomocy.

Enhanced first aid GWO to zaawansowana pierwsza pomoc

Dzięki szkoleniu zwiększasz szansę na szybką interwencję w wyniku urazów poważnych lub zagrażających życiu wypadków lub chorób.

W związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa, kurs wyposaża techników turbin wiatrowych w umiejętności i wiedzę pozwalającą na szybkie ustabilizowanie sytuacji kryzysowej do czasu przybycia specjalistycznego personelu medycznego.

Zaawansowana pierwsza pomoc na morzu

Program wspiera uczestników w aktywnym podejściu do zarządzania wypadkami i obejmuje szeroki zakres umiejętności praktycznych, podczas gdy w tym zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych, kontrolę intensywnego krwawienia, schematy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym stosowanie AED i podawanie gazów w nagłych przypadkach medycznych, w tym tlenu.

Zajęcia „Enhanced first aid GWO”, czyli pierwsza pomoc offshore jest uzupełniony o procedury przygotowane specjalnie dla turbin wiatrowych, zawierającym cały sprzęt ratunkowy, o którym mowa i który jest używany podczas kursu. Więcej na temat szkolenia przeczytasz na stronie Global Wind Organization.

Zawartość kursu Enhanced first aid GWO:

 • Praktyczne zastosowanie i pełne zrozumienie,
 • Zachowanie przy zdarzeniach i wypadkach,
 • Natychmiastowe ratowanie życia w sytuacjach awaryjnych,
 • Zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzeń ustalających dla jamy ustnej i nosowej,
 • Wspomaganie oddychania z workiem i maską zaworem,
 • Podawanie gazów medycznych, w tym tlenu,
 • Monitorowanie stanu poszkodowanego z wykorzystaniem pulsoksymetrów,
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),
 • Kontrola intensywnego krwawienia za pomocą opatrunków, środków hemostatycznych i opasek uciskowych,
 • Kontrola kręgosłupa.

Dodatkowo:

 • Unieruchomienie pojazdu w razie wypadku,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w drodze do i z pracy,
 • Pomoc ofiarom wypadków,
 • Ratownictwo drogowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS

Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat GWO First Aid, ponieważ jest to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki.

Cele kursu zaawansowanej pierwszej pomocy

Do końca kursu kandydaci będą w stanie:

 • Wykazać się umiejętnością oceny funkcji życiowych poszkodowanego w wyniku oględzin,
 • Przedstawić zasady zarządzania zdarzeniami dotyczącymi scenariuszy w kontekście sektora energii wiatrowe,
 • Zaprezentować bezpieczne i efektywne wykorzystania sprzętu zawartego w pakiecie awaryjnym dla turbin wiatrowych.

Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania niezależnie akredytowanego certyfikatu zaawansowanej pierwszej pomocy, który uzyskasz go w wyniku pomyślnego ukończenia zajęć.

Dlaczego warto?

Obecnie  kurs dla pracowników OFFSHORE jest coraz częściej wymagany przez pracodawców. Ciągłe poszerzanie swoich kompetencji sprzyja znalezieniu lepszej pracy i zwiększeniu swoich zarobków. Pamiętajmy, że z czasem szkolenia stają się standardem, więc lepiej dla Ciebie, im szybciej ukończysz i uzyskasz nasz certyfikat. Pierwsza pomoc to także praktyczna wiedza, która niejednokrotnie decyduje o życiu ludzi.

Zobacz także inne nasze szkolenia. Czekamy na Twój kontakt.

Advanced Rescue Training Standard  Hub Spinner Inside Blade Rescue

Advanced Rescue Training Standard  Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

 

Norma opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi.

Dzięki szkoleniu zapewniasz sobie i kolegom bardziej efektywną akcję ratunkową z turbiny wiatrowej, z piasty oraz łopat.

Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować, szczególnie ważne dla techników Blade Repair.

Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych ratowników.

Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych, metod i technik ratowniczych, w wyższym standardzie jak GWO Working at Height – GWO Praca na wysokościach.

Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

To jeden z nich na który możesz się zapisać.

 

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

 

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

 • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
 • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Delegat będzie potrafił:

 • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
 • Wyjaśnić i zastosować pojęcie kąta podnoszenia, współczynnika kąta i odchylenia.
 • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
 • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

 • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
 • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
 • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

GWO Blade Repair

GWO Blade Repair 

Celem modułu GWO „Blade Repair” to nabycie kompetencji i uprawnień w serwisie i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Moduł GWO „Blade Repair”

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej oraz będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m
 • Naprawy krawędzi natarcia do 1,5 m
 • Naprawy na głębokość do rdzenia
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej

oraz wiele innych

inspekcje

drony

 

Grupa docelowa GWO „Blade Repair”

 • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
 • Personel wykonujący funkcje związane z pracą, które zostały ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Zakłada to, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów.

Uprawnienie dożywotnie.

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”.