Jak energetyka wiatrowa zmieni nasze środowisko?

Mało która gałąź przemysłu pnie się tak w górę, jak energetyka wiatrowa. Plany na pozyskiwanie energii z wiatru są zakrojone na szeroką skalę, a polskie farmy wiatrowe powstaną zarówno na morzu, jak i na lądzie. To reakcja na zapóźnienie względem reszty świata. Jaki wpływ na nasze funkcjonowanie będą miały wiatraki i co za sobą niesie inwestycja w OZE?

Aspektów zmian związanych z budową siłowni wiatrowych jest wiele, począwszy od tych wizualnych, aż po finansowe. Wszystkie będą one miały wpływ na nasze życie i ukształtują przyszłość w najbliższych latach. Podobnie jak w dobrze rozwiniętych krajach Europy i Azji, która jest obecnie terenem ekspansji liderów branży offshore.

Wiatraki na morzu i lądzie

Całe rzędy turbin wiatrowych będą rozpościerać się na naszym horyzoncie. Jako że tendencja zmierza do budowania morskich farm wiatrowych, wiatraki zobaczymy raczej, płynąc łódką, niż jadąc autem. Inwestorzy otwarcie zaznaczają, że morska energetyka wiatrowa jest bardziej opłacalna niż lądowa. Poza tym eliminuje problem protestów lokalnej społeczności, która zamieszkuje osiedla w pobliżu farm.

Elektrownie usytuowane na lądzie zawsze budziły skrajne emocje. W Polsce ich budowę ogranicza ustawa 10H, czyli ustawa odległościowa, o której szerzej przeczytasz tutaj. Energetyka offshore jest perspektywiczna także ze względu malejące koszty instalacji infrastruktury oraz coraz lepszego łańcucha dostaw. Wzrost zanotowały także inwestycje w morskie farmy wiatrowe – tutaj największy wkład mają Niemcy, Brytyjczycy oraz Chińczycy. Plany na zagospodarowanie wód mają okazać się długotrwałym rozwojem i stałym źródłem dochodu.

Jak energetyka wiatrowa wpłynie na nasz krajobraz?

Energetyka wiatrowa w Polsce to prognoza dynamicznego rozwoju. Wszystko to odciśnie się na naszym krajobrazie, a same zmiany obejmą strukturę i funkcjonowanie procesów przyrodniczych i kulturowych. Niestety większość obszarów planowanych pod budowę farm, to tereny o wysokich walorach krajobrazowych. Wiąże się to z tym, że wiatraki wymagają dogodnych warunków wietrznych, które towarzyszą terenom odwiedzanym przez turystów. Dotyczy to zarówno terenów górzystych, jak i morskich. Miejmy nadzieję, że lokalni działacze znajdą konsensus dla energetyki i turystyki, ponieważ wartości te da się pogodzić.

Nie ulega jednak wątpliwości, że turbiny wiatrowe będą wpisane na stałe w naszą świadomość, lada dzień staną się stałym elementem polskiego krajobrazu.

Aspekt gospodarczy

Dzięki elektrowniom wiatrowym wzbogaciło się wiele rodzimych miejscowości. Współpraca z wykonawcami przynosi korzyści, a inwestycja zwraca się z nadwyżką. Mimo wszystko polityka polskiej energetyki wiatrowej nie sprzyja podobnym działaniom i na razie stanowią one wyjątki od reguły. O pożytku płynącym z instalacji turbin świadczy choćby zainteresowanie dobrze prosperujących państw na całym świecie. Ich istnienie jest równoznaczne z powstaniem nowych miejsc pracy.

Energetyka wiatrowa, a przyroda

Wokół tej gałęzi przemysłu narosło już wiele mitów. W istocie wpływa ona korzystnie na atmosferę i ogranicza zużycie dwutlenku węgla, więc nie generuje szkodliwych substancji. Pozwala także ograniczyć zużycie wyczerpywalnych źródeł energii, do których należy np. węgiel. Ciemna strona użytkowania wiatraków to negatywny wpływ na siedliska zwierząt, a szczególnie na ptaki i nietoperze. Wiele z nich ginie wpadając na łopaty turbin. To duża wada tych budowli, choć inżynierowie wciąż wprowadzają nowe rozwiązania ratujące naszych małych przyjaciół.

Reasumując, energetyka wiatrowa będzie oddziaływać na każdego i zmieni nasze dotychczasowe postrzeganie energii. Czy będzie to zmiana na lepsze? Wiele wskazuje, że tak.

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla energetyki

Czy wiesz co zawiera tarcza antykryzysowa? Słaba kondycja gospodarcza sięgnie wielu gałęzi gospodarki, których funkcjonowanie zostało tymczasowo sparaliżowane. Nowelizacja tarczy antykryzowej ma pomóc firmom uporać się z zastojem w tym szczególnie trudnym okresie. W drugiej wersji rządowego projektu pojawił zapis odnoszący się do branży odnawialnych źródeł energii. Co to dokładnie oznacza dla przedsiębiorców i pracowników?

Negatywna sytuacja w gospodarce odbiła się na spadkach w zużyciu energii elektrycznej. Wzrosła cena paneli fotowoltaicznych, ponieważ stały się towarem deficytowym na rynku Europejskim. Rynek azjatycki zaprzestał eksportowania komponentów do innych kontynentów, przez co zahamował rozwój wielu sektorów przemysłu. Tarcza antykryzysowa ma załagodzić te i wiele innych strat, wychodząc naprzeciw potrzebom energetyki.

Ustawa o OZE

Zmianie ma ulec ustawa o OZE, w myśl której wydłużone zostaną terminy przyłączeń instalacji OZE. Jak stwierdzono jest to niezbędny krok do dalszej realizacji istniejących inwestycji. Chodzi głównie o aukcje, które wygrały w roku 2018 i 2019. Ta zmiana wiąże się z decyzją o możliwości wydłużenia terminu sprzedaży, która podjęto już wcześniej.

Proces ma wyglądać następująco – wytwórca składa wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego, a ten ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Czas dostarczania energii do sieci nie może przypaść na okres późniejszy niż 30 czerwca 2022 r. To istotna zmiana dla wytwórców odnawialnych źródeł energii, ponieważ ich sytuacja jest aktualnie skomplikowana.

W propozycjach pojawiły się także inne zmiany w aukcjach. Odtąd nie trzeba będzie prowadzić aukcji za pomocą internetowej platformy aukcyjnej, zniesiono konieczność sygnowania dokumentów podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie będzie stosowana także ustawa 7, a więc ustawa o zmianie oferty na godzinę przed zamknięciem aukcji. Z czym jeszcze wiąże się nowelizacja?

Tarcza antykryzysowa – plusy zmian

W okresie panowania wirusa wiele czynności zostaje przeniesiona do przestrzeni internetowej, dlatego takie działania wprowadzono również w branży energetycznej. Przedsiębiorstwa mogą odtąd składać wnioski i sprawozdania drogą elektroniczną. Dotyczy to usług związanych z energetyką, takich jak magazynowanie, przeładunek oraz wysyłka i dystrybucja paliw. Dotyczy to także kwartalnych raportów zużycia biopaliw. Nowelizacja obowiązuje do okresu 14 dni od odwołania pandemii w kraju.

Wszyscy ubiegający się o koncesję mogą wziąć oddech, ponieważ czas na złożenie wniosku przedłużono z 30 do 60 dni. Wydłużeniu ulegnie także ważność decyzji URE, traktująca o wyznaczeniu operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu skraplania gazu ziemnego. Jeśli chodzi o gaz ziemny, tu również termin dostosowano do potrzeb obecnej sytuacji, więc kwartalne raporty gazu ziemnego przeniesiono do drugiego kwartału tego roku. Na tym zmiany się nie kończą.

Nacisk na pracę zdalną

Komisje powołane przez Urząd Regulacji Energetyki mają przedłużoną ważność, podobnie jak świadectwa potwierdzające kwalifikacje. Dotyczy to także branży wiatrowej, która z ramienia Global Wind Organisation przedłużyła ważność certyfikatów dla techników turbin wiatrowych.

Testowanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji siedzi i urządzeń instalacji ma się odbywać zdalnie. W ramach ciągłości przeprowadzanych kursów, ośrodki szkoleniowe w branży wiatrowej planują wkrótce rozpocząć szkolenia przez internet. Dowiedz się więcej na temat e-learningu w branży OZE.

Co oznacza tarcza antykryzysowa w energetyce?

Reasumując, zmiany pomogą przetrwać jednostkom OZE i dostawcom tradycyjnych źródeł energii. Zmiany stanowią ułatwienie i zapobieganie poszerzenia epidemii, dlatego nowe przepisy sprzyjają cyfryzacji. To ważny prognostyk, więc skorzystać z przywilejów. Nie zmienia to faktu, że tarcza antykryzysowa to kropla w morzu potrzeb polskich przedsiębiorstw.

Szkolenia GWO – droga do sukcesu w OZE

Sektor OZE dąży do ujednolicenia kompetencji pracowników, dlatego szkolenia GWO mogą być wkrótce obowiązkowe. Jeśli chcesz pracować jako technik turbin wiatrowych warto je ukończyć. Nazwy kursów i ich zakres mogą wydawać się enigmatyczne dla nowych adeptów sztuki inspekcji, instalacji lub serwisu turbin wiatrowych. Przy bliższym poznaniu nie są takie straszne, a ich znajomość pomoże Ci wybrać ścieżkę kariery, która będzie spójna z Twoim doświadczeniem i zainteresowaniami. Czy wiesz od czego zacząć?

Przede wszystkim zdecyduj, czy chcesz dołączyć do grona techników, spełniasz wymagania fizyczne pracy, władasz językiem angielskim na dobrym poziomie i nie masz lęku wysokości. Czy chciałbyś podróżować po całym świecie? Czy posiadasz zdolności manualne i masz doświadczenie w podobnej pracy, do tej którą będziesz wykonywał? Trzeba mieć świadomość, że kursy trwają kilka dni, a to zdecydowanie za mało żeby nabyć profesjonalne umiejętności. Szkolenia GWO dają solidne podstawy, wysokie standardy bezpieczeństwa, a także certyfikat uprawniający do wykonywania zadań. Kształtują również nawyki, które zaprocentują w przyszłości. Gdy dokonasz wyboru, czas na kolejny krok…

BST, czyli Basic Safety Training

GWO Basic Safety Training to podstawowy pakiet, w którym nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i stosuje się w nich środki ochrony osobistej. Bez ważnych kursów BST praca w środowisku turbin wiatrowych jest niemożliwa. Moduły BST są objęte dwuletnim okresem ważności, po którym trzeba będzie odnowić dane szkolenie lub cały pakiet szkoleń. Do GWO Basic Safety Training zaliczamy:

Basic Safety Training powstał w celu zminimalizowania ilości urazów w branży wiatrowej. W trosce o zdrowie i życie pracowników, szkolenia spełniają normy prawne obowiązujące w danym regionie, a jego zakres zawiera także ćwiczenia praktyczne. Jeśli chcesz zostać technikiem, zacznij od tego pakietu.
SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

Szkolenia GWO
Szkolenia GWO

Szkolenia GWO, czyli wiele dróg do jedngo celu

Gdy masz za sobą szkolenia BST i certyfikat w ręku oraz bazie danych GWO Winda, przed Tobą trudny wybór. Możesz postawić na naprawę łopat turbiny wiatrowej lub sprawdzić się w instalacji lub naprawie mechaniki turbin.

Bardziej intratna jest naprawa łopat turbin wiatrowych. By ją wykonywać konieczny jest kurs GWO Blade Repair, ponieważ konkurencyjne szkolenia Siemens Blade B nie są już dostępne na rynku. Szkolenie Blade Repair trwa 9 dni i jest ważne dożywotnio, pod warunkiem, że będziesz aktywnie wykonywał zawód.
SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

Jeśli chodzi o instalacje lub serwis innych elementów turbiny, niż łopaty, należy odbyć kurs BTT. Basic Technical Training to szkolenie zawierające ćwiczenia praktyczne i kurs teoretyczny. Szkolenie uprawnia do pracy wewnątrz turbiny wiatrowej, dając kompetencje do wykonywania prac mechanicznych, hydraulicznych, elektronicznych i instalacyjnych pod okiem doświadczonego instruktora. Moduły dzielą się na:

Jak się zapewne domyślasz, Twoje zawodowe zaplecze techniczne może stanowić wartość dodaną w przyszłej pracy. Dlatego jeśli masz doświadczenie w pracy jako budowlanej, mechanicznej, jako elektryk lub hydraulik, możesz je przekuć w korzystne zyski i przyszłościową posadę. Branża energii odnawialnych jest stosunkowo nowa, dlatego warto być otwartym na nowe możliwości.
SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

Pozostałe szkolenia GWO

Global Wind Organisation, jako największa jednostka zrzeszająca potentatów z branży wiatrowej, ma w swoim repertuarze jeszcze inne kursy. Pracodawcy wymagają posiadania nowych certyfikatów więc kursy GWO są coraz częściej poszukiwane przez techników. Do pakietów możemy zaliczyć jeszcze Advance Rescue Training, czyli zaawansowaną pierwszą pomoc. ART składa się ona z 4 modułów, które różni ilość osób biorących udział w akcji ratunkowej oraz miejsce wykonania akcji na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więcej.

Poza pakietem ART do kursów GWO zalicza się także Slinger Signaller/ Riger Signal Person. Jest to osoba, która odpowiedzialna za komunikowanie sygnałów niezbędnych do pracy podczas instalacji i serwisie turbiny wiatrowej. Poznaj inne kursy.

Inne kursy pomocne w pracy

Szkolenia GWO są ważne, ale warto je także uzupełnić innymi kursami. W pracy na wysokości warto ukończyć szkolenie IRATA, czyli Industrial Rope Acces Trade Association. Daje ono uprawnienie do wykonywania prac z dostępem linowym i jest honorowane w wielu branżach na świecie. IRATA dzieli się na poziomy, będące wyznacznikiem zaawansowania pracownika.

Jeśli planujesz pracę w środowisku offshore, poza Sea Survival warto zrobić także kurs BOSIET, czyli podstawowy kurs bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym. Pamiętaj, że szersze kompetencje tylko ułatwią Ci kroczenie własną ścieżką rozwoju i osiągnięcie zawodowego sukcesu.

Zaprojektuj swoją przyszłość

Branża OZE nie zamyka się na jeden zawód, ale daje Ci szeroki wachlarz profesji dla każdego. Serwisant łopat turbin wiatrowych jest przyszłościowy, ale nie zapominajmy, że można malować turbiny, prowadzić przewody w środowisku offshore, czy zajmować się pracami instalacyjnymi.

Czy już wiesz jaką ścieżkę obierzesz dla siebie?

Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO

W trosce o dobro kursantów stosujemy środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO. Produkty wykorzystywane na zajęciach zapobiegają zagrożeniom chemicznym i fizycznym. Maseczki, rękawice i kombinezony to także pewna ochrona w dobie pandemii koronawirusa. Dowiedz się jak chronić swoje zdrowie!

Zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym warto mieć świadomość jak dbać o własne zdrowie. Odpowiedni sprzęt nie tylko ułatwia pracę, ale również zapobiega urazom, na które kładzie się szczególny nacisk w branży wiatrowej.

Dlaczego warto zakładać maski ochronne? Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO

Chronią one górne drogi oddechowe przed substancjami szkodliwymi dla organizmu.  Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO dają delegatom duży stopień bezpieczeństwa, pod warunkiem, że stosuje się je w połączeniu z higieną osobistą. Półmaski filtrujące o klasie FFP 2 i FFP 3 dają wysoki poziom ochrony przed koronawirusem.  Pierwsze z wymienionych wychwytują 94% cząstek znajdujących się w powietrzu, a drugie aż 99%. W pracy technika turbin wiatrowych chronią one pracowników przed wpływem epoksydów i kompozytów, które są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

Kombinezony i rękawice

Ważne, by podczas dokonywania napraw łopat turbin wiatrowych, chronić całe swoje ciało. Dobry kombinezon musi stanowić barierę przed drobnymi cząstkami i włóknami. Poza właściwościami ochronnymi musi być także oddychać i być komfortowy w pracy. Poza branżą OZE kombinezony mają zastosowanie w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i chemicznym.

Jeśli chodzi o rękawice wyróżniamy rękawice przeciwchemiczne lub ochronne. Są najczęściej wykonane z neoprenu i dzielą się na jednorazowe albo wielokrotnego użytku. Rękawiczki z folii są już wymagane w sklepach spożywczych, co pokazuje ich rolę w okresie pandemii. To jeden z powodów, dla których warto się w nie zaopatrzyć.

Oto produkty ze sklepu Global Wind Consulting:


MASKA 3M VFlex 9152E  FFP2 NR D

Sprawdź cenę i dostępność

Półmaska VFlex™ firmy 3M™ to skuteczna ochrona antywirusowa w atrakcyjnej cenie z gwarancją jakości firmy 3M.Unikalna konstrukcja zapewnia poczucie przestrzeni i komfortu, a listwa dopasowująca oraz regulowana blaszka nosowa zapewnia odpowiednie dopasowanie do różnych kształtów i rozmiarów twarzy.

Maseczka spełnia normy EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. Jest tym czego szukasz w czasach korona wirusa.

Zakładki w kształcie litery V wyginają i rozciągają się wraz z ruchem ust ułatwiając mówienie i oddychanie. Listwy dopasowujące zaprojektowane w celu lepszego dopasowania półmaski do twarzy. Tłoczony przedni panel pomaga półmasce zachować odpowiedni  kształt z dala od ust i utrzymać poczucie przestrzeni bez wpływu na pole widzenia. Opatentowany materiał filtracyjny 3M zapewnia skuteczne filtrowanie  i ochronę wirusową połączone z niskim oporem oddychania.

Zintegrowana, regulowana blaszka nosowa widoczna dla wykrywaczy metali, pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie i solidne uszczelnienie.

Klasa FFP2. Pakowana pojedynczo. Opakowanie Oryginalne.


Kombinezon DuPONT TYVEK 500 XPERT

Sprawdź cenę i dostępność

Wysokiej jakości przeciwchemiczna odzież ochronna kategorii III typ 5/6.

Wytrzymały, ale lekki (<180g na jedno ubranie). 3-częściowy kaptur zapewniający optymalne dopasowanie do głowy i twarzy podczas obracania. Elastyczny kaptur na twarz, nadgarstki i kostki oraz wklejona w talii guma. Duża powierzchnia krocza zapewniająca swobodę ruchów. Duży, łatwy do chwytania ściągacz suwaka.

Odzież Tyvek® składa się z polietylenu o wysokiej gęstości flash spun, zapewniającego idealną równowagę pomiędzy ochroną, trwałością i wygodą. Tyvek® przepuszcza zarówno powietrze, jak i parę wodną, a jednocześnie odpycha płyny i aerozole na bazie wody. Oferuje doskonałą barierę przed drobnymi cząsteczkami i włóknami (o rozmiarze do 1 mikrona), jest bardzo słabo światłoliniowy i antystatyczny. Nie zawiera silikonu.

Kombinezon TYVEK 500 XPERT skutecznie ogranicza kontakt z substancjami niebezpiecznymi  podczas pracy, w tym ze skażeniami substancjami biologicznie czynnymi czy radioaktywnymi.

TYVEK 500 XPERT spełnia wiele wymogów i norma jak:

Ochrona biologiczna zgodnie z normą EN 14126

Zgodnie z tą normą materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien stanowić barierę dla całego ciała lub jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi.

Kombinezon zapewnia odporność na:

 • przesiąkanie krwi oraz płynów ustrojowych zgodny z ISO 16603,
 • przenikanie patogenów przenoszonych z krwią z wykorzystaniem bakteriofagów zgodny z ISO  16604 procedura C,
 • przesiąkanie skażonych cieczy zgodnie z EN ISO 22610,
 • przesiąkanie aerozoli skażonych biologicznie zgodnie z EN ISO22611,
 • przenikanie pyłów skażonych biologicznie zgodny z ISO 22612.

Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia  ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

 • Typ 5 – EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 – ochrona przed pyłami,
 • Typ 6 – EN 13034:2005 +A1 2009 EN ISO 17491‐4:2008 metoda A) – ograniczona szczelność natryskow,
 • Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149,
 • Wytrzymałość szwów zgodnie z EN 13935-2.

Przykładowe zastosowanie:

 • przemysł farmaceutyczny, szpitale,
 • przemysł chemiczny,
 • usuwanie azbestu,
 • służby ratownicze (zdarzenia masowe) i centra zarządzania kryzysowego,
 • odkażanie terenów skażonych,
 • zastosowanie medyczne i zagrożenia biologiczne.

 


Kombinezon Dupont Tyvek 600 PLUS

środki bezpieczeństwa podczas szkkoleń GWO

Sprawdź cenę i dostępność

DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Kombinezon z kapturem dostępny w kolorze białym, w rozmiarze XL.

Wytrzymały, ale lekki (<250g na jedno ubranie). Samoprzylepna klapa podbródka zapewniająca szczelne zamknięcie kombinezonu na masce. Elastyczna taśma na twarz, nadgarstki i kostki oraz wklejona w talii gumka. Elastyczne szlufki na kciuki zapobiegają podwijaniu się rękawów.

Odzież Tyvek® składa się z polietylenu o wysokiej gęstości flash spun, zapewniającego idealną równowagę pomiędzy ochroną, trwałością i wygodą. Tyvek® przepuszcza zarówno powietrze, jak i parę wodną, a jednocześnie odpycha płyny i aerozole na bazie wody. Oferuje doskonałą barierę przed drobnymi cząsteczkami i włóknami (o rozmiarze do 1 mikrona), jest bardzo słabo światłoliniowy i antystatyczny. Nie zawiera silikonu.

Zastosowania odzieży Tyvek® 600 Plus obejmują prace konserwacyjne i demontażowe w przemyśle nuklearnym, produkcji farmaceutycznej lub w laboratoriach badawczych i bezpieczeństwa biologicznego, a także w zastosowaniach medycznych i przy narażeniu na zagrożenia biologiczne.

Certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Odzież ochronna chemiczna, kategoria III, typ 4-B, 5-B i 6-B

EN 14126 (bariera dla czynników zakaźnych)

Leczenie antystatyczne (EN 1149-5) – po obu stronach.

Szwy zszywane i podklejane dla ochrony i wytrzymałości.

Zamek błyskawiczny Tyvek® i klapa na zamek błyskawiczny dla lepszej ochrony.

Elastyczność twarzy, nadgarstków i kostek, zapewniająca dobre dopasowanie i redukcję zabrudzeń/lintingu.


Rękawice ochronne wielokrotnego użytku MAPA Alto 260

Sprawdź cenę i dostępność

 • Rękawica z prostym mankietem,
 • Wytłaczana tekstura,
 • Chlorowane,
 • Flokowane,
 • Naturalna powłoka lateksowa,
 • Grubość: 0,80 mm,
 • Długość: 320 mm,
 • Kolor: czarny.

Dobry kompromis pomiędzy manualnością i ochroną chemiczną przy długotrwałym użytkowaniu rękawicy.

 • Dobra ochrona przeciwko licznym substancjom chemicznym,
 • Komfort i absorpcja potu, dzięki flokowaniu bawełną,
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów, dzięki wytłoczonej strukturze.

Zastosowania w przemyśle:

 •  farmaceutycznym,
 •  lotniczym w pracy z kompozytami (żywicami),

Przemysł chemiczny:

 • Praca przy użyciu żywic,
 • Produkcja żywic i klejów,

Podstawowe czynności manipulacyjne

 • przemysł lotniczy praca z kompozytami (żywicami),

Inne przemysły:

Serwisowanie w mokrym środowisku.

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Źródło opisu z dokumentami  do pobrania.


Środki bezpieczeństwa podczas szkoleń GWO

Zobacz inne nasze produkty w sklepie GWC. Zapobiegaj groźnym sytuacjom w życiu zawodowym i prywatnym, ponieważ warto myśleć za wczasu. Masz pytania? Czekamy na Twój kontakt. Czytaj także…

E-learning w branży wiatrowej – czy to możliwe?

Czy e-learning w branży wiatrowej ma sens? W dobie światowego kryzysu coraz chętniej korzystamy ze szkoleń online. Sytuacja wymusiła na nas przejście na home office i zamknięcie się we własnym, domowym zaciszu. Być może zdalna nauka okaże się panaceum dla ośrodków szkoleniowych, które nie mogą pochwalić się dobrą frekwencją w okresie pandemii. Czy jednak technicy turbin wiatrowych mogą kształcić za pomocą urządzeń mobilnych? Czy to rozwiązanie sprawdzi się w branży wiatrowej?

Z pewnością szkolenia online to ratunek dla wielu gałęzi przemysłu. Znakomicie sprawdzają się w nauce języka obcego, branżach specjalistycznych i na uniwersytetach, gdzie podobne rozwiązania stosuje się coraz częściej. Zdalne nauczanie daje duże możliwości, dlatego jest powszechne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pozwala na kształcenie niemal w każdym miejscu, więc jest także wygodne. Zacznijmy od początku…

Czym jest e-learning?

Każdy internauta zetknął się z e-learningiem, ponieważ jego zakres dotyczy wielu sfer naszego życia. Pod tym pojęciem zawierają się szkolenie sieciowe, komputerowe i szkolenia online. Wiele osób błędnie interpretuje ten termin, jako zdawanie testów przez internet. W istocie e-learning to szerokie pojęcie, pod którym mogą znajdować się nawet gry edukacyjne. To także quizy, czaty, video – konferencje i inne atrakcyjne źródła wiedzy. Dzięki rozwojowi, możliwości e-learningu są niemal nieograniczone.

Zalety e-learningu

Przede wszystkim jest on uniwersalny, tym samym dając nam szansę na rozwój, nawet w czasach izolacji. Jest uniwersalny także dlatego, że niemal każdy z nas posiada komputer, smartfon lub tablet. Ponadto e-learning redukuje on zbędne koszty, więc jest także bardziej przystępny dla przedsiębiorców. Do jego zalet zalicza się także globalny zasięg, można z niego korzystać w dowolnej porze i z powodzeniem może stanowić on substytut realnych zajęć.

E-learning w branży wiatrowej

Z pewnością nie każdą czynność da się przenieść przed monitor. Szkolenia GWO zawierają w sobie wiele zajęć praktycznych dla techników turbin wiatrowych. Często polegają one na odgrywaniu scenariuszy realnych zdarzeń, więc ciężko byłoby to odzwierciedlić na ekranie. Mimo to, wiele wskazuje na to, że wobec aktualnej sytuacji część teoretyczna odbędzie się w ramach e-learningu. Do kursów, które obejmie zdalne szkolenie można zaliczyć choćby Fire Awareness, Manual Handling i First Aid. Trenerzy z powodzeniem mogliby instruować kursantów w kwestii udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpiecznego przenoszenia przedmiotów, czy świadomości pożarowej. Mogliby pokazywać ćwiczenia i prezentacje multimedialną oraz przeprowadzać test. Być może Global Wind Organisation wprowadzi wkrótce nowelizację, w myśl której ta praktyka stanie się powszechnie stosowana. Póki co, możemy dywagować. Czekamy na zmiany, ponieważ e-learning jest możliwy w branży wiatrowej, pod warunkiem, że będzie on dotyczył teorii i zostanie dobrze przemyślany.

Dowiedz się więcej!

OZE rośnie w siłę, węgiel spada, czyli sytuacja w energetyce

Rynek energetyczny kształtuje się następująco – OZE rośnie w siłę, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Popularny w Polsce węgiel kamienny i brunatny przeżywają kryzys i nic nie wróży, by ten stan rzeczy miał się niebawem zmienić. Przejście na zieloną energię wróży dla nas zmianę na lepsze, nie tylko z perspektywy wytwarzania tańszej energii elektrycznej, ale także pojawienia się nowych, przyszłościowych zawodów.

Tendencja wzrostowa wykorzystania energii wiatrowej to skutek represji Unii Europejskiej i ekologicznego trendu. Widać wyraźnie, jak na całym świecie wzrasta ilość farm wiatrowych. W podobny sposób promowana jest fotowoltaika, biomasa, biogazy i energia geotermalna. Energia wiatrowa ma natomiast największy potencjał, z racji na swoją efektywność działania i najniższe koszty zmienne produkcji elektrowni. Powodów powolnego wyparcia tradycyjnych paliw przez OZE jest jednak więcej.

OZE rośnie w siłę
OZE rośnie w siłę

Co jest przyczyną złej kondycji węgla?

Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w 2019 r. spadł o 24%. Taki wynik daje niespełna 150 TWh mniej energii w skali rocznej. Paliwo to straciło na znaczeniu także przez drogie prawa do emisji CO 2, ponieważ ich cena sięga 20 euro za tonę. Inna przyczynę spadku wartości stanowią problemy na rynku stali, która zanotowała spadek o ponad 4%. Węgiel zastąpiono tam gazem, ale także zieloną energią. W roku 2019 na świecie zanotowano spadek emisji klasycznych elektrowni, który sięgnął aż 120 mln ton CO2.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce – OZE rośnie w siłę

Energetykę węglową wyparły elektrownie słoneczne, gazowe oraz wiatrowe. Zmiany te zaowocowały spadkiem cen energii o 5 euro za 1 MWh.  Niestety nie dotyczy to Polski, gdzie cena energii poszybowała w górę o 1 euro. W kraju udział węgla w procesie produkcji prądu wyniósł 74%. Turbiny wiatrowe zanotowały w lutym 2020 r. rekordowy przyrost – dały bowiem 5,24 GW. Tym samym, nieznacznie pobiły dawny rekord z grudnia 2017 r. Robimy postępy, choć zapóźnienie branży odnawialnych energii zmusza nas do ciągłej pracy. Wciąż potrzebujemy magazynów energii i całej infrastruktury, niezbędnej do efektywnej pracy turbin wiatrowych.

Branża OZE rośnie w siłę!

Zalety rozwoju energii odnawialnej są jasne. Z jednej strony służy ona wytwarzaniu prądu przy niewielkim nakładzie finansowym, z drugiej pomaga w ochronie środowiska. OZE rośnie w siłę, o czym świadczą choćby nowe inicjatywy potentatów rynku. Jednym z nich jest Siemens Gamesa, która  rozpoczęła ciekawy projekt w Hamburgu. Polega on na magazynowaniu energii za pomocą podgrzewania skał wulkanicznych i wydmuchiwania gorącego powietrza w turbiny. W fotowoltaice mogą wkrótce pojawić się panele z perowskitami, które ulepszą właściwości ogniw. Wobec tego nie dziwi fakt, że wyczerpywalne złoża paliw odchodzą powoli w cień.

Nowe zawody przyszłości

Rozwój OZE, a tym bardziej energii wiatrowej to nowe perspektywy dla wszystkich. Eko energia pozwala nie tylko zmniejszyć rachunki za prąd, ale także da wiele nowych i dobrze płatnych etatów. Obecnie rewolucyjny zawód to techin turbin wiatrowych. Stanowi on perspektywiczną profesję, na którą rośnie zapotrzebowanie. Popyt na fachowców jest proporcjonalny do ilości nowych farm wiatrowych na całym świecie. Przez warunki atmosferyczne łopaty turbin wiatrowych ulegają zniszczeniu, podobnie jak mechanizm wiatraków, który jest awaryjny. Potrzeba serwisantów, którzy mogą spodziewać się wielu zleceń już teraz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Koronawirus – nowelizacja GWO

W przestrzeni publicznej wciąż panuje koronawirus – nowelizacja GWO podpowiada jakie kroki poczynić. Global Wind Organisation już wcześniej wystosowało w tej sprawie rozporządzenie. Doczekaliśmy się kolejnej nowelizacji. Pandemia wymaga zachowania środków ostrożności, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Dowiedz się, jak to się ma do branży wiatrowej i co wnosi nowelizacja GWO.

Koronawirus ma wpływ na niemal każdą gąłąź gospodarki. Poprzedni artykuł na temat postanowień Global Wind Organisation przeczytasz na naszej stronie tutaj.

Co zawiera nowelizacja?

Z wiadomości GWO wynika, że branża wiatrowa to branża, która musi funkcjonować przez czas trwania kryzysu. Zajęcia mają odbywać się ciągle, a home office nie sprzyja rozwojowi techników zarówno podczas szkoleń, jak i normalnego dnia pracy. Szkolenia mają kluczowy wpływ na rozwój pracowników, dlatego wymaga się od nich fizycznej obecności na zajęciach.

Zarówno organizatorzy szkoleń, jak i sami kursanci muszą zdecydować, czy chcą odbywać zajęcia, czy je przełożyć. GWO w tym aspekcie zostawia otwartą furtkę, argumentując decyzję zmienną sytacją w wielu miejscach. Zagrożenie wirusem nie jest wszędzie jednakowe, dlatego należy rozważnie podejmować kroki, w odniesieniu do realnych zdarzeń i zmiennych. Jeśli się wahasz, najlepiej zadzwoń lub napisz do ośrodka treningowego, ponieważ w ten sposób najszybciej uzyskasz odpowiedź.

Więcej informacji na stronie Global Wind Organisation

Koronawirus – wskazówki GWO

Organizacja zaleca, by każdy stosował się do zaleceń WHO – światowej organizacji zdrowia. Powinniśmy zachowywać środki prewencyjne w ośrodkach szkoleniowych, dbali o higienę bardziej niż zwykle i przestrzegali zaleceń krajowych organów do spraw zdrowia.

Kluczowy jest bilans między realizacją celów edukacyjnych, a stosowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Koronawirus – nowelizacja GWO, czyli zasady ogólne

W centrach szkoleniowych aktualizacji ulegną instrukcje bezpieczeństwa i procedury awaryjne. Trenerzy powinni nagłaśniać istotę higienicznych praktyk podczas zajęć i umożliwić kursantom pracę w jak największym dystansie. Jeśli chodzi o sprzęt należy go dezynfekować pomiędzy kolejnymi użyciami.

W kursach, w których demonstruje się ćwiczenia na delegatach, zaleca się użyć manekina jako osoby rannej. W przypadku zakażenia szkolenie zostanie przerwane.

Środki ostrożności w poszczególnych kursach

W szkoleniach First Aid i Enchanced First Aid (również Refresh) trenerzy nie będą wymagać od delegatów podjęcia czynności resuscytacyjnych usta – usta. To ćwiczenie nie zostanie pominięte, jednak będzie przebiegać bez kontaktu fizycznego z fantomem.

Podczas BST Working AT Height (również Refresh) trenerzy przeprowadzą wszystkie ćwiczenia z użyciem manekina jako osoby rannej. To samo tyczy się podwójnej ewakuacji i ratownictwa na drabinie.

Jeśli chodzi o Advanced Rescue Training (również Refresh) delegaci wszystkie zadania w zespołach wykonają w pojedynkę, przy czym należy pamiętać o planowaniu działań ratowniczych w zespołach i komunikacji zespołowej podczas akcji ratowniczych.

Reasumując ośrodki szkoleniowe nie zostaną zamknięte, ale zajęcia będą odbywać się w ramach zasad bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o Global Wind Consulting posiadają oni:

 • 200 kombinezonów pełnych Tyvek,
 • 2000 masek przeciwpyłowych,
 • 100 półmasek 3m z filrami chemicznymi oraz przeciwpyłowymi,
 • 20000 rękawiczek jednorazowych,
 • zapas masek pełnych,
 • 3 stacje do odkażania, rąk oraz indywidualnego PPE.

Dowiedź się więcej o kursach

Zachęcamy do czytania innych naszych artykułów!

Koronawirus – co oznacza dla techników turbin wiatrowych?

Jaki wpływ na branże wiatrową ma koronawirus? Za sprawą pandemii COVID-19 szkolenia GWO zostaną wstrzymane w wielu ośrodkach na świecie i w Polsce. W niektórych z nich można odbyć kurs na własną odpowiedzialność. Jak podaje Global Wind Organisation „niektóre działania szkoleniowe uważane są za podwyższone ryzyko przenoszenia COVID-19, zwłaszcza szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy…”. Nie należy jednak popadać w panikę, bowiem szkolenia odbędą się w bezpieczny sposób, natomiast proces kształcenia może ulec wydłużeniu.

Wciąż trwa dyskusja nad rządowym programem osłonowym, który pomoże przetrwać firmom w tym szczególnie trudnym momencie. Nie ulega wątpliwości, że pandemia wpłynie negatywnie na gospodarkę, a szczególnie na sektor szkoleniowy. Koronawirus wpłynie negatywnie na edukacje delegatów. Warto więc zostać w domu przez okres dwóch tygodni i przeczekać najtrudniejszy czas. Przemyśl wyjazd za granicę. Jeśli chcesz odbyć kurs, skontaktuj się przedtem z ośrodkiem treningowym i dowiedz wszystkich szczegółów. Warto dodać, że biura ośrodków treningowch w większości pracują, więc z pewnością rozwieją Twoje wątpliwości.

Informacje ważne dla techników – koronawirus

Jeśli Twoje szkolenie BST wygasa, nie ma powodów do obaw. Global Wind Organisation przeznaczyła na jego odnowienie dodatkowo 60 dni, z racji na panującą pandemię, więc Twoje szkolenie będzie ważne do 60 dni od daty Twojego planowanego odnowienia kursu. Zasada ta obowiązuje wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania. Do czasu odwołania sytuacji kryzysowej, uczestnicy, którzy nie mogą odnowić poprzedniego szkolenia, które wygasło, mają możliwość wzięcia udziału w planowanym szkoleniu refresh. Nie muszą więc odbywać pełnego kursu. Jeśli planujesz więc odbyć kurs, warto się wstrzymać, zwłaszcza jeżeli podróż może sprzyjać zarażeniu COVID-19.

GWO podejmuje kroki, ku zminimalizowaniu ryzyka zarażenia koronawirusem. Więcej niezbędnych informacji przeczytasz tutaj – strona GWO. Śledź na bieżąco stronę GWO, ponieważ będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Sytuacja w Polsce

Funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych jest zależne od samych placówek, z tego względu niektóre z nich prowadzą kursy, a inne nie. Oznacza to, że należy do każdego z nich mieć podejście indywidualne. Jeśli w okresie zwiększonego zagrożenia zdecydujesz się uczestniczyć w zajęciach, będziesz mógł spotkać się z sytuacją, gdzie ośrodek poprosi o podpisanie zgody na przeprowadzenie zajęć na własną odpowiedzialność. W innych miejscach przerwano ciągłość kursów. Wszystko to w trosce o zdrowie delegatów i personelu obiektu. Zalecamy zachować złoty środek między paniką, a ignorancją. Koronawirus może zwalczyć tylko racjonalne podejście.

Jednym z ośrodków stosujących się do zasad bezpieczeństwa jest Global Wind Consulting, oferujący kurs Blade Repair, jako jedną z osiemnastu placówek na świecie. Włodarze obiektu uspokajają osoby chcące wziąć udział w kursie i zachęcają do zachowania rozsądku oraz przeczekania zagrożenia. Bieżące informacje na temat kursów będą umieszczane na naszej stronie.

Czas pandemii można wykorzystać do przemyślenia ścieżki kariery. Można zaplanować odbycie serii kolejnych kursów, a te odbyć, gdy wirus nie będzie już aktywny. Zarezerwuj miejsce teraz, z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sposób możesz zyskać dogodny dla Ciebie termin, dlatego warto mieć na uwadze własny rozwój w tym okresie.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA TEMAT SZKOLEŃ GWO

Czas trwania kursu Blade Repair

Chciałbyś zacząć pracować jako technik turbin wiatrowych i dowiedzieć się, jaki jest czas trwania kursu Blade Repair? Wyjaśnimy, jak wygląda on w praktyce. Szkolenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych pracowników. Można je odbyć w Polsce, co znacznie oszczędzi Twój czas i pieniądze. Zapotrzebowanie na śmiałków wciąż rośnie!

Na świecie jest tylko 11 ośrodków treningowych, które dają kwalifikacje do szkolenia techników turbin wiatrowych. To niewielka liczba biorąc pod uwagę potrzeby rynku. Uprawnienia do naprawy łopat stanowią dziś pewny fach, więc rośnie także zainteresowanie kursem, organizowanym w naszym kraju, min. w jednym z wrocławskich firm.

Czas trwania kursu Blade Repair

Całkowity czas ukończenia modułu szkoleniowego Blade Repair szacuje się na 70 godzin, z wyłączeniem posiłków i przerw. Stanowi to okres 9 dni zajęć, podczas których delegaci odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dni są liczone łącznie z weekendami, z rzędu, ponieważ program odbywa się w trybie ciągłym.

Teoria odbywa się w ośrodku szkoleniowym, gdzie prowadzony jest wykład z prezentacją multimedialną i pomocami dydaktycznymi. Część ćwiczeniowa polega natomiast na dokonaniu podstawowych napraw w warunkach laboratoryjnych – w warsztacie ośrodka szkoleniowego. Wszystkie działania przebiegają pod okiem instruktora, w trosce o bezpieczeństwo uczestników.

Organizator może wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego do naprawy łopat, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, oraz że spełnione są wszystkie cele edukacyjne.

Proporcje zajęć

Wszystkie zajęcia muszą być odpowiednio skompowane, żeby zachować porządek. Jeśli chodzi o czas trwania kursu Blade Repair, proporcje są następujące:

– część teoretyczna – 1:12
– część praktyczna – 1:6

Z danych wynika, że biorąc udział w szkoleniu, będziesz dużo więcej pracował w warsztacie, niż sali wykładowej, ponieważ w kursie szczególny nacisk położony jest na aspekt techniczny.

Limity czasowe, a czas trwania kursu Blade Repair

W celu zapewnienia delegatom maksymalnej jakości organizator szkolenia nie może dziennie przekroczyć godzin podanych przez GWO. Należą do nich:

– czas kontaktu – 8 godzin dziennie,
– całkowity czas szkolenia – 10 godzin dziennie.

Jako czas kontaktu rozumie się czas trwania zajęć, ćwiczeń praktycznych i działań bezpośrednio z nimi związanych, więc jest to czas związany z samą nauką. Całkowity czas szkolenia obejmuje czas wykładów i praktyk, przerwy na posiłki, a także, w niektórych przypadkach, pokonaniem drogi między ośrodkami szkoleniowymi. Organizator szkolenia musi zapewnić wystarczającą ilość czasu dla doświadczonych delegatów, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z naprawą ostrzy w sposób konstruktywny dla reszty delegatów.

Szczegóły

Włodarze ośrodka szkoleniowego mogą wybrać kolejność, w jakiej należy dostarczyć elementy tego modułu szkoleniowego, pod warunkiem, że kolejność ich dostarczenia umożliwia delegatowi bezpieczne wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań i ćwiczeń, ponieważ priorytetem jest spełnienie wszystkich celów edukacyjnych.

Organizator szkolenia może zdecydować się na dostarczenie elementów szkolenia zgodnie z innymi harmonogramami, pod warunkiem, że całkowity czas trwania i elementy praktyczne nie ulegnie skróceniu. Elementy teoretyczne powinny być dostarczane podczas ćwiczeń praktycznych, o ile to możliwe.

Zawartość szkolenia Blade Repair

Zakres ćwiczeń należy do szerokich, więc i tematyka szkolenia jest rozległa. Czas szkolenia to aż 9 dni, więc na kursie poruszane zostaną kwestie:

 • Karta charakterystyki,
 • Instrukcja pracy,
 • Ocena ryzyka,
 • Zabezpieczenie terenu,
 • Skażenie środowiska,
 • Segregacja odpadów,
 •  Ergonomia,
 • Lock out tag out,
 • Środki Ochrony Osobistej,
 • Maski i filtry,
 • Bezpieczeństwo chemiczne,
 • Kompozyty i budowa łopaty,
 • Materiały,
 • Narzędzia i wyposażenie,
 • Umiejętności podstawowe,
 • Podstawowa laminacja,
 • Sandwich panel,
 • Malowanie,
 • Inspekcja łopaty,
 • Kontrola instalacji odgromowej,
 • Szlifowanie,
 • Wykończeniówka, wygładzanie,
 • Naprawy laminatów,
 • Wypełnianie (filling),
 • Naprawy powierzchni,
 • Naprawa krawędzi spływu,
 • Naprawa krawędzi natarcia,
 • Naprawy poszczególnych warstw,
 • Naprawa lini klejenia.

Zakończenie

Z pewnością masz wiele pytań odnośnie do szkolenia, dlatego czekamy na Twój kontakt. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, więc nie wahaj się i pisz lub dźwoń do nas. W branży wiatrowej ważne są procedury, więc warto znać formalną stronę szkoleń GWO. Polecamy także zasięgnąć języka u źródła, ponieważ na stronie światowej organizacji GWO znajdują się najbardziej żetelne informacje. Wiadomości te są ważne, bowiem wartość szkoleń jest relatywnie wysoka, dając jednocześnie kompetencje do rozwojej gałęzi przemysłu, w której panuje popyt na fachowców. Dzielimy się fachową wiedzą, więc warto sprawdzić także inne nasze artykuły.

Praca za granicą z przyszłością? Zacznij jako technik turbin wiatrowych

Interesuje Cię praca za granicą? Liczba wyjeżdzających rodaków wciąż stanowi wysoki wynik na tle Europy. Rośnie inflacja, a razem z nią koszty życia w Polsce. Poszukiwanie dobrze płatnej pracy wydają się więc racjonalne, nawet jeśli wiąże się ona z długim, zagranicznymi wyjazdami i rozłąką z rodziną. Dla wszystkich chcących się przekwalifikować, praca w branży energii wiatrowej stanowi przyszłościowy kierunek kariery.

Zacznij już dziś! Zapotrzebowanie na techników turbin wiatrowych wciąż jest ogromne, choć liczba specjalistów wzrasta wraz z każdym rokiem. By wstrzelić się w trendy, warto zacząć już teraz, ponieważ zdobycie niezbędnych kwalifikacji jest czasochłonne. Decyzja może okazać się wartościowa w dłuższej perspektywie, gdy pensja pracownika znacznie wzrośnie, proporcjonalnie do przebytych kursów i doświadczenia.

Jeśli praca za granicą, to tylko energia wiatrowa

Wiele gałęzi przemysłu daje swoim pracownikom zadowalające stawki w Niemczech, Danii, czy Anglii. Nie są one natomiast tak wysokie, jak pensja technika turbin wiatrowych, który pracuje na całym świecie. Jego charakter pracy wiąże się z odbywaniem drogich kursów lub ich odnawianiem. Nawet wydatek sięgający kilku tysięcy złotych jest jednak zrekompensowany przez wysokie stawki sięgające 30 000 zł miesięcznie. Poza tym, serwisanci turbin mogą zwiedzać orientalne kraje, poprawiać umiejętności językowe i decydować o czasie pracy, gdy wybiorą drogę freelancera. Mogą też wybrać pracę w Polsce, gdzie według prognoz ilość farm wiatrowych ma diametralnie wzrosnąć.

Kto nadaje się na technika turbin wiatrowych?

Mimo że jedynym kryterium przystąpienia do większości szkoleń jest pełnoletniość, tak naprawdę nie każdy spełni wymogi pracy. Naprawa łopat turbin wymaga obcowania ze środkami chemicznymi, więc wszelkiego rodzaju uczulenia na epoksydy dyskwalifikują kandydata z podjęcia pracy w zawodzie. Najlepiej jednak skonsultować swoje obiekcje z lekarzem i samymi technikami. Podobną przeszkodą stanowi lęk wysokości, wynikający z charakteru pracy, bowiem technicy muszą wspinać się na ich szczyt turbin, a bardziej doświadczeni fachowcy dokonują napraw na linach. Branża potrzebuje więc osób sprawnych fizycznie, którzy są zorientowani na rozwój i władają angielskim, chociażby w stopniu komunikatywnym. Dobrze widziane jest także doświadczenie w pokrewnej branży, czy zdolności manualne, dzięki którym naprawy łopat będą przebiegać sprawniej.

Co daje praca za granicą w charakterze technika turbin wiatrowych?

Przede wszystkim profesja pozwala dobrze zarabiać, stawki zaczynają się nawet od 20 000 zł miesięcznie. Poza tym, w zawodzie można poznać ciekawych ludzi, którzy należą do grona pasjonatów, a także dobrze zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Praca za granicą to tylko start, ponieważ kolejnym krokiem dla fachowców jest prowadzenie zajęć w ośrodkach szkoleniowych jako trenerzy. Wymaga to natomiast wieloletniego doświadczenia i umiejętności przekazywania swojej wiedzy w sposób klarowny. Co istotne, stawki pracowników branży wiatrowej rosną, kiedy nabywają oni nowych kwalifikacji. Wymagane szkolenia to wiedza z zakresu bezpieczeństwa, przeprowadzenia akcji ratunkowej, pracy na wysokości oraz mechaniki. Można je odbywać etapami, w dowolnych odstępach czasu.

Ścieżki rozwoju

Jak wiadomo, nie ma jednej recepty na sukces. Dla jednych wygodniejszym będzie związanie się z jedną firmą podpisując umowę o pracę, dla innych lepszą współpracą będzie działanie na umowie zleceniu lub otworzenie własnej działalności gospodarczej. Branża energii wiatrowej jest stosunkowo niewielka, przez co unikalne umiejętności są jeszcze bardziej cenne. Postaw na pracę z przyszłością!