advanced rescue offshore

Advanced Rescue Training Standard Hub Spinner Inside Blade Rescue

Zaawansowane szkolenie ratunkowe Advanced Rescue Training pomoże zdobyć szersze kwalifikacje z zakresu pomocy osobie poszkodowanej. Grupą docelową kursu są technicy pracujący na farmach wiatrowych, którzy mają certyfikat z podstawowej pierwszej pomocy – First Aid. Szkolenie zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia. Wiedza zdobyta na zajęciach warunkuje przetrwanie. Główną ideą kursu jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Advance Rescue Training opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi. Szkolenie zapewni Tobie i kolegom kompetencje dające szansę na efektywną i udaną akcję ratunkowej. Część Hub, Spinner Inside Blade Rescue szkoli delegatów ewakuacji z wnętrza turbiny, z piasty oraz łopat. Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować. Kurs jest szczególnie ważny dla techników Blade Repair – osób serwisujących łopaty turbiny wiatrowej.

Advanced Rescue Training to przede wszystkim ćwiczenia

Szkolenie składa się z częśći teoretycznej w sali wykładowej i części praktycznej opierają się na odgrywaniu scenariuszy. Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych. Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych metod i technik ratowniczych. Wyższy standard zakłada także bezpieczeństwo w pracy na wyskokości – GWO Working at Height. Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

POZNAJ SZCZEGÓŁY. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

To jeden z modułów Advanced Rescue Training, na który możesz się zapisać:

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

  • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
  • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Po tej części Advanced Rescue Training delegat będzie potrafił:

  • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
  • Omówić pojęcie i zastosować kąt podnoszenia oraz współczynnik kąta i odchylenia.
  • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
  • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

  • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
  • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
  • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.

Zakończenie

Kurs Advance Rescue Training, w przeciwieństwie do innych kursów polega na pomocy poszkodowanym. Jest skupiony na akcji ratowniczej, podczas gdy większość szkoleń daje wiedzę techniczną. Szkolenie pozwala pogłębiać wiedzę, a przede wszystkim działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Advance Rescue Training to nie tylko seria modułów, ale przede wszystkim praktyczna wiedza ratująca życie. To rzecz najważniejsza, dlatego godnym uwagi jest fakt, że szkolenia prowadzą osoby w tym zakresie. Jeśli jesteś technikiem zapisz się na kurs, ponieważ Twoje kwalifikacje wzrosną. Zadbaj o kompetencja, a przede wszystkim o bezpieczeństwo.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!