advanced rescue offshore

Advanced Rescue Training Standard  Hub Spinner Inside Blade Rescue

Advanced Rescue Training Standard  Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

 

Norma opisuje ryzyko związane z operacjami ratunkowymi.

Dzięki szkoleniu zapewniasz sobie i kolegom bardziej efektywną akcję ratunkową z turbiny wiatrowej, z piasty oraz łopat.

Szkolenie podnosi samodzielność ratowników i umożliwia skuteczny transport poszkodowanego, który nie może się ewakuować, szczególnie ważne dla techników Blade Repair.

Ćwiczenia polegają na skutecznej akcji ratunkowej, aż do miejsca zbiórki i do czasu przybycia profesjonalnych ratowników.

Moduły „Advanced Rescue Training” uczą podstawowych operacji ratowniczych w turbinach przy użyciu standardowych w branży urządzeń ratowniczych, metod i technik ratowniczych, w wyższym standardzie jak GWO Working at Height – GWO Praca na wysokościach.

Standard składa się z dwóch modułów głównych i jednej wersji ratowniczej każdego z nich.

To jeden z nich na który możesz się zapisać.

 

Hub, Spinner & Inside Blade Rescue

 

Celem nauczania w ramach modułu Advanced Rescue Training Hub Module jest zapewnienie umiejętności delegatów:

  • Ocena i określenie strategii ratowniczej (odpowiednia metoda ratownicza, technika, certyfikowany sprzęt i wymagany personel) dla różnych scenariuszy ratowniczych.
  • Ocena ryzyka i określenie strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowej, pilnując jasnej i preferowanej drogi ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz lub wewnątrz wieży turbiny wiatrowej (WTG).

Delegat będzie potrafił:

  • Wyjaśnić i zademonstrować identyfikację i odpowiedni dobór certyfikowanych i strukturalnych punktów kotwiczenia, istotnych dla różnych scenariuszy ratunkowych.
  • Wyjaśnić i zastosować pojęcie kąta podnoszenia, współczynnika kąta i odchylenia.
  • Wyjaśnić i kontrolować wspólne ryzyko związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz wspólne zagrożenia obszarów zamkniętych w turbinach wiatrowych podczas wykonywania operacji ratowniczych.
  • Stosowanie metod i technik ratowniczych podczas wykonywania akcji ratowniczych zjazdowych i podnoszenia, z piasty turbiny wiatrowej z wykorzystaniem noszy ratowniczych i spineboardu, ręcznie obsługiwanego systemu ratownictwa opuszczania/podnoszenia dla ratownictwa na ograniczoną odległość (urządzenie ratownicze, system koła pasowego lub podobny) oraz innego odpowiedniego sprzętu ratowniczego.

Delegat będzie w stanie:

  • Założyć uprząż i inne środki ochrony indywidualnej (np. kask, okulary ochronne) na osobę poszkodowaną, w zamkniętej przestrzeni w turbinach wiatrowych.
  • Zapakować rannego na nosze ratownicze i deskę spineboardową w konfiguracji pionowej lub poziomej w celu umożliwienia bezpiecznego transportu, poprzez regularne kontrole, przy użyciu sprzętu ratowniczego, takiego jak kołnierz szyjny i unikanie opuszczania głowy osoby nieświadomej/uszkodzonej.
  • Wyraźnie komunikować się w potencjalnie stresującej sytuacji ratunkowej, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i członek zespołu.